Skip to main content

Tjenesteplattform

Digital tjenesteplattform for å tilby gode og differensierte tjenester til offentlig og privat sektor

Vi tilbyr en innovativ tjenesteplattform som hjelper både offentlig og privat sektor med å digitalisere og automatisere tjenestene på en kostnadseffektiv måte. Plattformen kan integrere eksisterende systemer og datakilder, og tilbyr en rekke tjenester på ett sted. Dette øker effektiviteten og gir en enestående kundeopplevelse. Plattformen sikrer en brukerorientert tilnærming til tjenesteproduksjonen, med fokus på å redusere kostnader og øke kvaliteten på tjenestene. En rekke digitale tjenester som «Min eiendom», «Mine Saker» og «Tilskudd» har blitt utviklet på plattformen de siste årene.  
 
Vår løsning skaper verdi på flere nivåer, inkludert en effektiv prosjektadministrasjon, automatisert utbetaling og systemstøtte for å rapportere fremdrift. Vi har hjulpet Kristiansand kommune med en lignende utfordring, der vi bistod med strategisk rådgivning, tjenestedesign, løsningsarkitektur og smidig utvikling. Resultatet var en moderne plattform og økosystem for å skape og tilby digitale tjenester til innbyggerne og næringslivet. 

Fordeler og gevinster ved tjenesteplattform

Fleksibilitet og tilpasningsevne

Åpner opp for radikal innovasjon og utvikling av heldigitale løsninger hvor man tenker nytt i dialogen og tjenesteleveransen til brukerne, og ikke bare digitalisere tidligere prosesser og papirskjema.

Frihet og kontroll

Full frihet til å prioritere hvilke tjenester og løsninger som skal utvikles med fokus på innbyggers og næringslivets behov for brukeropplevelser. Frihet til å forme løsningen slik at den passer inn i egen digitaliseringsstrategi og arkitekturprinsipper.

Tilgjengeliggjør informasjon og tjenester

Moderne plattform hvor fokus er å løsrive og tilgjengeliggjøre informasjon og tjenester på tvers av prosesstjenesteområder og fagsystemer.

Samarbeidsmuligheter

Samarbeide med andre om utvikling av digitale tjenester og gjenbruk av løsninger utviklet av andre: Innsiktarbeid, utforming, integrasjoner og utvikling. Sammen finne beste måten å drive kontinuerlig utvikling og innovering av tjenester fra innsiktsarbeid, design og frem til realisering.

Eierskap og leverandøruavhengighet

Fullt eierskap til kildekode gjør at man kan tenke langsiktig og kortsiktig perspektiv. Man er ikke avhengig av noen leverandører og slipper å gå ut på anskaffelse av produkt. Står fritt til å velge eventuelle samarbeidspartnere for utvikling, drift og forvaltning.

Tilgjengelighet og åpenhet

Flere aktører kan lage løsninger på toppen av plattformen og man står helt fritt til å velge teknologi for presentasjonslaget. Dette åpner opp for uendelige muligheter og man kan invitere inn aktører som studenter til å være med å lage løsninger.

Time to market

Fleksibel plattform og fullt eierskap til løsningen vil gi raske leveranser med prioritert rekkefølge definert av kommunen og eventuelle samarbeidspartnere.

Effekter

Øke renommé blant innbyggere og næringsliv, og reduksjon av kostnader ved økt grad av selvbetjening og smartere tjenester.

Vi er veldig fornøyde med arbeidet Egde har gjort for oss – Tjenesteplattformen vil bli svært viktig for Kristiansand kommune fremover da den muliggjør at man raskt kan ta i bruk ny teknologi og etablere nye, gode digitale tjenester til innbyggere, næringsliv og ansatte. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Egde fremover.
Lise G. Bardoff, Prosjektleder Digitale Innbyggertjenester | Rådgiver Digitalisering – Kristiansand kommune
Løsningsarkitektur

Ønsker du mer informasjon eller en demo?

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Kristian Korsvik

Elin Kilen

Gisle Stavland

Kristoffer Evenstad