Skip to main content

Tjenester

Vi forener mennesker og teknologi

Egde tilbyr en omfattende tjenesteportefølje som inkluderer rådgivning, prosjektledelse, utvikling, design og brukeropplevelser, dataanalyse, sikkerhet og test. Vi skreddersyr dedikerte tverrfaglige team for hver kunde og leveranse for å levere verdifullt arbeid som møter kundenes behov. Vi har ekspertise fra ulike fagområder som gir oss muligheten til å gi deg den beste rådgivningen og en helhetlig tilnærming for å løse dine utfordringer. Vår ærlige tilnærming, nysgjerrighet, og nærhet til kundene våre driver oss til å utforske og lære om nye områder for å gi deg de mest optimale løsningene.

Vår styrke ligger i å tilpasse oss kundenes behov, sette sammen eksperter fra ulike fagområder, og levere tilpassede løsninger som gir verdi.

Våre tjenester:
 • Rådgivning
 • Prosjektledelse
 • Utvikling
 • Design
 • UX
 • Tjenestedesign
 • Drift
 • Dataanalyse
 • Test og kvalitetssikring
 • Skytransformasjon
 • Sikkerhet

 • Digital transformasjon

For å kunne møte behovene dine på best mulig måte har vi to ulike samarbeidsmetoder – Smia og Konsulent.


Logo for Smia. Grafikk.

Smia-teamene kan ta et totalansvar for hele eller deler av verdikjeden – slik at du som kunde kan bruke tiden på viktigere ting.

Teamene er tverrfaglige og består av eksperter på brukeropplevelse, design, arkitektur, utvikling, sikkerhet og drift.

De utvikler bærekraftige digitale løsninger i form av programvare og applikasjoner.

Logo for konsulent. Grafikk.

Har du et problem du helt eller delvis har kompetanse til å løse selv, men mangler folk til å gjennomføre det? Da er én eller flere konsulenter mer passende for ditt behov.

Dette er en mer tradisjonell måte å leie tjenester på. Du som kunde er prosessdriver og ansvarlig for gjennomføringen.

Er du usikker på hvilken løsning som passer best for deg? Ta kontakt med oss.

Tverrfaglig tilnærming til alt vi gjør

Vi har en helhetlig og tverrfaglig tilnærming til alt vi gjør. Ved å kombinere mennesker med forskjellig kompetanse, bakgrunn og erfaring, samarbeider vi med våre kunder for å utvikle bærekraftige løsninger.

Egdemodellen

Egdemodellen er en strukturert metode for å se helhet gjennom en ekte, nær og nysgjerrig tilnærming til å løse reelle brukerbehov ved å forene mennesker og teknologi.

Illustrasjon av Egdemodellen

Vi kan e-helse

Vi har i mange år hatt et stort engasjement for helsesektoren. Ambisjonen vår er å bidra til å digitalisere norsk helse- og omsorgsvesen med tjenester og produkter som setter pasienten i sentrum. Egde tilbyr alt fra rådgivning og konsulentbistand innen e-helse i tillegg til løsninger for sikkerhet, utvikling og integrasjoner inkludert infrastruktur, verktøy og prosjektledelse.

Vi er godkjent tredjeparts- og ASP-leverandør i Norsk helsenett og bidrar sterkt i standardiseringsarbeidet gjennom deltakelse i både Standardiseringsutvalg for internasjonale e-helsestandarder under Direktoratet for e-helse og som et medlem i HL7 Norge, dedikert til å fronte HL7 FHIR.

Mer om e-helse i Egde

Data og analyse

Både private og offentlige aktører vet at god kontroll på data er avgjørende for å oppnå suksess, men mange mangler verktøyene for å kunne samarbeide, ha tilstrekkelig oversikt og ta gode beslutninger.

Vi hjelper organisasjoner med å bli datadrevne og med å nyttiggjøre seg av data som en strategisk viktig ressurs. Vi har spesialister som business intelligence-utviklere, data engineers og data scientists, som kan gå inn i små og store prosjekter. Med moderne og fleksible skyløsninger kan vi tilby nærmest uendelig med muligheter for å analysere data.

Slik får kundene våre full oversikt over dataene sine, og de kan samarbeide og ta beslutninger basert på fakta – ikke intuisjon.

Mer om prosjektet

Vi digitaliserer kommune-Norge

Fremover må norske kommuner få fart på digitaliseringen. Kristiansand er en av kommunene som tar utfordringen på strak arm og har store ambisjoner. Sammen med kommunen har vi utviklet en moderne plattform og et økosystem som tilbyr digitale tjenester til innbyggere og næringsliv. For tiden jobber vi med å videreutvikle tjenesteplattformen med en innovativ tilskuddsløsning.

Mer om prosjektet

Sikkerhet på tvers i virksomheten

Verden blir stadig mer digital, kompleks og sammenkoblet. De siste 10-15 årene har det vært en nær eksponentiell vekst i antall uønskede hendelser, med økt sikkerhetsrisiko for alle virksomheter.

Sikkerhetsarbeidet er under press for å tilpasse seg både interne og eksterne endringer, og adressere sikkerhetsrisiko løpende.

Vi hjelper virksomheter av alle størrelser med å gjennomføre evalueringer, bygge strategier og implementere sikkerhet på tvers i organisasjonen.