Skip to main content

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å øke kunnskap og bevisstgjøre virksomheter i forhold til anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester i hele leverandørkjeden.

Kunnskap og bevisstgjøring av den enkelte virksomhets ansvar for anstendige arbeidsforhold i sin leverandørkjede og forretningspartnere er sentralt i formålet.

For å oppfylle formålet gis allmennheten tilgang til å få informasjon om hva virksomheten gjør for å sikre anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter i virksomheten og hele leverandørkjeden til virksomheten. Det skal også gis informasjon om hvordan virksomheter håndterer eventuelle negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter.

Egde er opptatt av at vår virksomhet sørger for at vi etterlever åpenhetsloven og de forpliktelser som følger av denne.

Slik jobber vi med åpenhetsloven

I vår virksomhet har leder for Mennesker og kultur Renate Ommundsen samt daglig leder Jøran Bøch, et overordnet ansvar for selskapets prosesser og vurderinger knyttet til åpenhetsloven. Renate og Jøran vil også være hovedansvarlig for henvendelser som gjelder selskapets informasjonsplikt etter åpenhetsloven.

Dersom du har nærmere spørsmål eller henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan du kontakte oss på apenhet@egde.no.

I Egde har vi oversikt over de leverandørkjeder og forretningsforbindelser vi bruker i produksjonen av våre tjenester. For å kunne oppfylle lovens krav til aktsomhetsvurderinger og redegjørelser knytte til disse vil vi vurdere om det er behov for å stille ytterligere avtalemessige krav i våre avtaler med leverandører.

Vi gjennomgår og oppdaterer våre interne retningslinjer jevnlig, som vår etiske retningslinjer, for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. Dette omfatter retningslinjer internt, men også krav til våre leverandører og forretningsforbindelser.

Egdes rapport

Egdes rapport om Åpenhetsloven kan lastes ned her