Skip to main content

Egde er et Miljøfyrtårn 

Helt siden 2017 har Egde vært Miljøfyrtårn sertifisert, og denne sertifiseringen er en del av vårt vedvarende engasjement for en bærekraftig fremtid.

Vi tror på konkrete handlinger og en felles innsats fra næringslivet, myndigheter og forbrukere for å oppnå FNs bærekraftsmål. Vår innsats rundt Miljøfyrtårn er en måte å vise vår forpliktelse til en fremtid preget av mangfold og bærekraft.

Her kan du se vår rapport for 2022 

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Les mer her!