Skip to main content

STAF – datavarehus og selvbetjeningsløsning

Bærbar pc med styringspanel vist

For å ivareta rollen sin og kunne ta gode beslutninger trenger statsforvalteren data fra flere offentlige registre og databaser. Statsforvalternes fellestjenester (STAF), som har som oppdrag å utvikle digitale tjenester og verktøy for statsforvalterne, ønsket å lette dette arbeidet. I tillegg hadde STAF selv behov for data til å utvikle virksomheten og styringsetatene. STAF ønsket derfor å etablere et datavarehus med selvbetjeningsløsning, hvor alle nødvendige data er samlet.

Egde har bistått med prosjektledelse og sikkerhetsrådgivning, og i tillegg har vi satt opp og utviklet datavarehuset og selvbetjeningsløsningen.

Bærbar pc med styringspanel vist

Hva vi leverte

 • Back-end
 • Behovskartlegging
 • Evaluering av alternativer for infrastruktur
 • Front-end
 • Prosjektledelse
 • Testing
 • Tjenestedesign
 • UX-design
 • Vedlikehold

Teknologi og verktøy

 • .NET
 • Azure Data Factory 2.0
 • Azure Data lake
 • Azure DevOps
 • Azure SQL
 • DevOps
 • ETL
 • Maskinporten
 • Power BI
 • REST API
 • Svelte

Teamet

 • Håkon Helleseng
 • Jørgen K Hagen
 • Magnus Finnset
 • Martin Nenseth
 • Martin Størkson
 • Thomas Gauperaa

Kunden

Statsforvalterens fellestjenester er en fellestjeneste-organisasjon for alle statsforvaltere i Norge.

Kontaktperson

Magnus Finnset