Skip to main content

E-helse i Egde

Egde har et bredt kompetansemiljø innen e-helse som kan bidra med alt fra arkitektur, sikkerhet og strategisk rådgivning til utvikling av applikasjoner og integrasjoner inkludert infrastruktur, verktøy og prosjektledelse. Vi kan bistå med anskaffelse, tjenesteutsetting og godkjenning av din løsning. Egde har også flere produkter innen helsesektoren som for eksempel Egde Health Gateway, en samhandlings- og integrasjonsplattform for sømløs dataflyt mellom systemer i helsesektoren.

Samarbeidspartnere

Vi er samarbeidspartner i i4Helse, hvor vi jobber for at den behovsdrevne innovasjonen innen helse- og omsorgstjenester skal gå raskere. I tillegg er vi samarbeidspartner i Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech, HL7 Norge og Personal Connected Health Alliance.

HL7 FHIR

Egde har fulgt FHIR standardiseringsarbeidet over flere år og arbeider aktivt med implementering av FHIR som standard nasjonalt og internasjonalt. Våre FHIR implementasjonsguider utvikles og gjøres tilgjengelig for å sikre felles begrepsforståelse og informasjonsmodeller i datautvekslingen.

Noen av våre referanser

Siemens Healthineers
Infodoc
Helsepartner Nord-Norge
Tigeni
Lifeness
Zyberia
Stine Sofies Stiftelse
Sykehuspartner
Easycare

Ønsker du mer informasjon?

Ann-Elisabeth Ludvigsen