Skip to main content

Feedback loops: den virkelige trenden innen digital helse? 

Andy Harrison

22. mars 2024

Januar i Sør-Norge var fortsatt for kald til snøklokker, men den bød på mange artikler om trender innen digital helse. I år kan du ikke unngå å legge merke til bokstavene AI/KI som dukker opp overalt, men når jeg leser disse artiklene, kommer jeg stadig tilbake til noen prinsipper jeg lærte som førsteårsstudent i elektroteknikk: feedback loops. Feedback, både positive og negative, er grunnleggende for alle dynamiske systemer. De finnes overalt i naturen og i ingeniørfaget. 

Positive feedback forsterker endringer: En baby som suger på mors bryst, signaliserer at det frigjøres prolaktin som stimulerer til økt melkeproduksjon; et snøskred blir større når det ruller nedover. Negative sløyfer, på den annen side, fungerer som termostater og motvirker endringer for å opprettholde stabilitet og dempe endringer: en økning i blodsukkeret utløser insulinutløsning for å senke det. Disse sløyfene justerer og tilpasser seg kontinuerlig for å opprettholde en sunn balanse. 

Hva har feedback loops (tilbakekoblinger) med digitale helsetrender å gjøre? Artikler og blogginnlegg om trender er naturligvis farget av forfatterens egne interesser, produkter og tjenester. Min egen, ikke spesielt uttømmende, gjennomgang gjenspeiler helt sikkert mine egne interesser, men dette er de vanligste områdene jeg har sett:  

  • Internett for medisinske ting (IoMT); 
  • Fjernovervåking av pasienter (RPM);  
  • Persontilpasset medisin;  
  • Interoperabilitet; 
  • AI/prediktiv analyse;  
  • Optimalisering av knappe ressurser (helsepersonell etter hvert som befolkningen blir eldre). 

Hvis vi tenker på disse i et pasientsentrert system, kan vi se hvordan de kan passe sammen og danne en feedback loop. Det viser også hvorfor det tar tid å utvikle. Vi må utvikle hele økosystemet for å lukke sløyfen og få full nytte av det: 

I dette diagrammet har vi pasienten i sentrum (selvfølgelig!) og en generisk feedback loop basert på informasjon om pasienten. Vi kan sette feedback loopen inn i en kontekst ved for eksempel å tenke på en pasient på et sykehus eller hjemme.  

Sensordata fra medisinsk utstyr, treningsutstyr og «wearables» gir numeriske data. Spørreskjemaer gir subjektiv informasjon og data som ikke kan samles inn automatisk (IoMT og RPM).  

Disse kan deretter standardiseres for deling og analyse (interoperabilitet) og automatiserte anbefalinger (AI) før de sendes til helsepersonell for kvalitetskontroll og endring (optimalisering av knappe ressurser).  

Feedback loopen avsluttes med en form for behandlingsplan som kan omfatte en resept, anbefalinger om atferdsendring eller andre motiverende tiltak (persontilpasset medisin og RPM). 

For å komplettere dette forenklede bildet kan vi også se på målene til European Health Data Space, hvis forslag: 

  • støtter enkeltpersoner i å ta kontroll over egne helsedata 
  • støtter bruken av helsedata for bedre helsetjenester, bedre forskning, innovasjon og politikkutforming, og 
  • gjør det mulig for EU å utnytte potensialet som ligger i trygg og sikker utveksling, bruk og gjenbruk av helsedata. 

Hvis vi legger til «sekundær bruk av data» i bildet og gir flere detaljer, får vi befolkningsbaserte registre som støtter forskning og datasett for opplæring i kunstig intelligens:  

Feedback loops er en viktig del av «systemtenkning», som er en måte å «forstå verdens kompleksitet på ved å se på den i form av helheter og sammenhenger i stedet for å dele den opp i deler» (Wikipedia). Det er betryggende å se at de trendene vi ser, passer sammen som en helhet og beveger oss mot noe positivt. Nå er det mars, snøklokkene er ute og syklusen fortsetter. 

Egde har lang erfaring med digitale helseprosjekter og ekspertise innen interoperabilitet og integrering av helsedata gjennom Egde Health Gateway. Kontakt oss for mer informasjon.