Skip to main content

Egde Health Gateway

En ny standard for datautveksling i helsevesenet

Integrasjonsplattform for samhandling og datadeling

Egde Health Gateway er en samhandlings- og integrasjonsplattform som ivaretar sømløs dataflyt mellom systemer og aktører i tråd med Direktoratet for e-helses målarkitektur for datadeling i helse- og omsorgssektoren.

Vi utveksler standardiserte dataformater som HL7 FHIR, HL7v2, HL7v3 og CDA, ebXML eller KITH og vi integrerer mot både API-er (REST eller SOAP – aktivt og passivt), via elektronisk meldingsutveksling (bl.a. EDI og HL7 over TCP/MLLP) eller sensorer (bl.a. MQTT)

Egde ønsker å være en god partner med våre kunder fra utvikling til suksess i markedet og er opptatt av at produktet skalerer i drift. Brukere av Egde Health Gateway vil få tilgang til nye og oppdaterte tjenester i økosystemet samtidig som drift og tilgjengelighet vil støtte opp rundt trygg og ubegrenset skalering.  

Norsk Helsenett og integrasjoner

Som abonnent på Egde Health Gateway får produsenter og konsumenter av helsedata tilgang til et økosystem som åpner opp for sikker dataflyt, datakonvertering, datalagring i tillegg til autentisering gjennom komponenten Egde IAM. Som tredjeparts- og ASP-leverandør i Norsk Helsenett (NHN) kan Egde sammen med sine samarbeidspartnere ta frem løsninger som benytter tjenestene og infrastrukturen som leveres av NHN. Egde Health Gateway kobles fortløpende mot flere journalsystemer og andre app-leverandører som har nytte av å integrere deres tjenester mot Egde Health Gateway. 

Teknologi og compliance

Egde Health Gateway benytter Egde Cloud som infrastruktur for tjenesten. Egde Cloud er Egdes eget oppsett for skytjenester som drar nytte av både offentlig og privat sky basert på kundenes behov. Egde Health Gateway kjører i privat sky i Norge, men støtter integrasjon mot løsninger som kjøres i offentlig sky. Ved behov kan kunder dra nytte av en hybrid sky hvor noen tjenester kjører offentlig sky (f.eks. datavarehus), mens informasjon av type helsedata håndteres i privat sky. Vi tilbyr et trygt hjem for dine applikasjoner og data.

HL7 FHIR

Egde har fulgt FHIR standardiseringsarbeidet over flere år og arbeider aktivt med implementering av FHIR som standard nasjonalt og internasjonalt. Våre FHIR implementasjonsguider utvikles og gjøres tilgjengelig for å sikre felles begrepsforståelse og informasjonsmodeller i datautvekslingen.

Fokus på e-helse i Egde

Et solid kompetansemiljø innen e-helse, sikkerhet og utvikling sørger for at Egde Health Gateway opererer på en trygg og sikker måte som oppfyller kravene i Norm for personvern og informasjonssikkerhet i helsesektoren. Egde tilbyr alt fra rådgivning og konsulentbistand innen e-helse i tillegg til løsninger for sikkerhet, utvikling og integrasjoner inkludert infrastruktur, verktøy og prosjektledelse.

Vi hjelper deg med anskaffelse, tjenesteutsetting og godkjenning av din løsning.

Noen av våre referanser

Siemens Healthineers
Infodoc
Helsepartner Nord-Norge
Tigeni
Lifeness
Zyberia
Stine Sofies Stiftelse
Sykehuspartner
Easycare

Ønsker du mer informasjon eller en demo?

Ann-Elisabeth Ludvigsen