Skip to main content

Tjenestepakker og rådgivning innen e-helse

Sammen med Egde kan gründere og oppstartsbedrifter gjennomføre tjenestepakker for å utrede og dokumentere produkter, tjenester og prosesser opp mot Normen og standarder for helsedata. Vi kan også hjelpe til å bygge opp kvalitetssystemer (QMS) og informasjonssikkerhetssystemer (ISMS) som må være på plass for å ta produkter og tjenester ut i markedet. Gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser kan vi hjelpe organisasjoner å oppnå det riktige sikkerhetsnivået som kreves for organisasjoner, produkter og tjenester basert på data som skal behandles.

Egde kan gjennom sitt solide kompetansemiljø innen e-helse, bidra med konsulent og rådgivningstjenester på arkitektur, sikkerhet og strategi på alle nivåer.

Noen av våre tjenestepakker

Teknologistandarder og interoperabilitet

En strukturert tilnærming vil hjelpe din bedrift til med å utforme deres løsning i henhold til eksisterende og nye standarder innen helse- og treningsdata.

Tjenestepakken gir tilgang til teknologieksperter som har omfattende erfaring med å utvikle standardbaserte teknologistrategier for virksomheter i helsesektoren.

Dette sikrer at din bedrift har tilgang til og kan utnytte veldefinerte og standardbaserte løsninger, overholder nasjonale krav og anbefalinger og maksimerer produktets interoperabilitet med pasientjournaler og andre nasjonale og internasjonale helseløsninger.

QMS (kvalitetsstyringssystemer) og ISMS (Informasjonssikkerhetsstyringssystemer)

En strukturert tilnærming til QMS og ISMS vil bidra til at din organisasjon oppnår nivået av styring og kontroll som kreves for å få medisinsk utstyr eller tjenester ut i markedet.

Denne tjenestepakken gir tilgang til eksperter med omfattende erfaring innen kvalitetsstyringssystemer og informasjonssikkerhetsstyringssystemer (ISMS).

Veiledning til klassifisering av medisinsk utstyr

Gjennom en strukturert prosess vil Egde lede kunden frem til riktig klassifisering av produktet i forbindelse med en godkjenningsprosess av medisinsk utstyr.

Tjenestepakken gir tilgang på fageksperter med erfaring i eksisterende regelverk for medisinsk klassifisering og vil sikre kunden god veiledning i henhold til gjeldende krav til produkt- og risikoklasse.

Risikovurdering

En risikovurdering vil bidra til at din organisasjon og din enhet/tjeneste oppnår sikkerhetsnivået som kreves for sikker behandling av informasjonen som som behandles i din løsning.

Denne tjenestepakken gir tilgang til informasjonssikkerhetseksperter med omfattende erfaring innen risikostyring og informasjonssikkerhet i den norske helsesektoren.

Etiske retningslinjer – Informasjonssikkerhet og beskyttelse av data

Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten (Normen) er et omforent sett med krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket.

En strukturert tilnærming til implementering av kravene vil hjelpe både din bedrift og din enhet / tjeneste med å oppnå det sikkerhetsnivået som kreves for å få ditt produkt på markedet.

Denne tjenestepakken gir tilgang til informasjonssikkerhetseksperter med omfattende erfaring med beste praksis og etiske retningslinjer for informasjonssikkerhet i den norske helsesektoren.

Noen av våre referanser

Siemens Healthineers
Infodoc
Helsepartner Nord-Norge
Tigeni
Lifeness
Zyberia
Stine Sofies Stiftelse
Sykehuspartner
Easycare

Ønsker du mer informasjon?

Ann-Elisabeth Ludvigsen