Skip to main content

Digital tjenesteplattform for å tilby gode og differensierte tjenester til innbyggere og næringslivet 

Utfordringen

Nye Kristiansand kommune har store ambisjoner innen digitalisering. Men kommunen har erfart at de spredte datakildene (interne og eksterne), de ulike behovene, de høye forventningene og den raske teknologiske utviklingen har vært en utfordring når det gjelder produksjon av digitale tjenester. I den sammenhengen måtte kommunen tenke nytt når det kom til digital tjenesteproduksjon. De hadde behov for en moderne plattform og økosystem for å skape og tilby digitale tjenester til innbyggerne og næringslivet.

Løsningen

I dette prosjektet har Egde bistått Kristiansand kommune med kompetanse som reflekterer hele spekteret i et IT-prosjekt. Prosjektet startet med strategisk rådgivning for å hjelpe kunden med å forstå hva det faktiske behovet var, og hvilke evner og handlingsplaner som skulle til for å realisere målene som ble satt.  Videre jobbet vi med tjenestedesign og UX/brukeropplevelsen hvor brukers behov ble satt i fokus gjennom brukerinnsikt og intervjuer med innbyggere. Basert på brukerinnsikten ble behovene ytterligere konkretisert, og man hadde nå et godt bilde av hvilke tjenester som skulle prioriteres. Deretter utarbeidet vi skisser og prototyper for løsningen. Deretter ble løsningsarkitekturen definert, og det ble laget en plan for smidig utvikling. Det smidige teamet startet med utvikling i tett samarbeid med kunde med fokus på å skape kontinuerlig testbar funksjonalitet. Plattformen ble bygget som en moderne og modulbasert løsning hostet i Microsoft Azure. 

Verdi for kunden

Med grunnmuren i økosystemet og de første tjenestene på plass, er Kristiansand kommune godt utstyrt til å akselerere egen innovasjonstakt og levere gode digitale tjenester til sine innbyggere, næringslivet og sine ansatte. Samhandlingen mellom kommune og innbygger/næringsliv er forenklet innenfor flere tjenesteområder. Kommunen kan enklere følge med i teknologiutviklingen og er nå i god stand til å løsrive og tilgjengeliggjøre informasjon og tjenester på tvers av prosess-, tjenesteområder og fagsystemer. Kommunen har et økosystem man ikke bare kan bygge digitale tjenester rundt, men også bygge egen kompetanse og etablere samarbeid med andre. Kristiansand kommune og Egde har etablert et godt partnerskap for videre utvikling av tjenesteplattformen, slik at man raskt kan etablere nye tjenester og ta i bruk ny teknologi. Egde opplever at Kristiansand kommune virkelig har tatt et stort steg i riktig retning. Kommunen er fremoverlent når det kommer til digitalisering og tjenesteinnovasjon, og er en pådriver for hele regionen. Rett kombinasjon av kompetanse og ressurser fra Egde og Kristiansand kommune har vært viktig for gjennomføringen av dette prosjektet. 

Uttalelse fra kunden

«Vi er veldig fornøyde med arbeidet dere i Egde har gjort for oss – både når det gjelder prosjektgjennomføring, kommunikasjon underveis i prosessen og måten kjerneteamet har løst oppgavene sine på.  Tjenesteplattformen vil bli svært viktig for Kristiansand kommune fremover da den muliggjør at man raskt kan ta i bruk ny teknologi og etablere nye, gode digitale tjenester til innbyggere, næringsliv og ansatte. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med dere fremover.»

Lise G. Bardoff, Prosjektleder Digitale Innbyggertjenester |Rådgiver Digitalisering – Kristiansand kommune