Skip to main content
data tjenesteplatform

Andeby kommune år 2025

Takk og lov at Andeby kommune tok så smarte valg i 2020! Økte forventninger til effektivitet og tilgjengelighet, samt klimaendringer, globalisering og store demografiske endringer, har ført til at kommunene står ovenfor helt nye krav til tjenestene de leverer til innbyggere og næringsliv enn tidligere

Men Andeby kommune var forutseende. De har fått full nytte av ny teknologi og datainnsikt for å kunne svare på disse utfordringene, være en bærekraftig kommune og fortsette å levere gode tjenester for innbyggere og næringsliv.

For å realisere sine målsetninger har det være nødvendig å kunne håndtere alle typer data fra ulike kilder; ustrukturert og strukturert, og samtidig kunne visualisere og analyse data. Et strategisk initiativ for å oppnå flere av virksomhetens mål ble derfor opprettelse av en dataplattform. Dette var viktig for å kunne nyttiggjøre seg av data fra ulike sensorer og skape reell verdi av IoT, som nå hadde fått fart etter 5G utbyggingen. Det ble også identifisert at det var viktig å kunne koble dette med andre datakilder i fagsystemer og med nasjonale fellesdata. 

Et prosjekt ble satt i gang hvor det ikke bare var fokus på teknologien, men også i forhold til hvilke kapabiliteter og ressurser som var nødvendig for å kunne dra nytte av teknologien og ikke minst hvilke gevinster man kunne oppnå. 

Verdiskapende dataplattform 

Andeby Kommune har over tid hatt stort fokus på å utvikle en effektiv og fleksibel digital løsning som gir verdiskapning og gode muligheter for å tilby nye tjenester. For å kunne tilby dette er det utviklet en skybasert plattform med muligheter for å kunne både laste og lagre alle ulike typer data fra en rekke forskjellige kilder. Dette sikrer at fagsystemene samhandler med nye tjenester bygget på toppen av plattformen, der data blir tilgjengeliggjort for statistikk/analyse for både ansatte og innbyggere. data service platform

Målet har hele tiden vært på å skape verdier for samfunnet, og ikke anvendelse av teknologien isolert sett. Andeby kommune er nå en foregangskommune innen bruk av smartbyteknologiSamferdsel, bygg og annet av byens infrastruktur, blant annet alt av byens belysning, blir nå styrt av smarte sensorer og algoritmer. Kommunen benytter førerløse busser og ferjer for å tilby et effektivt og godt dekkende kollektivtilbud til innbyggerneKommunen har klart å redusere støy, luftforurensing og energibruk ved hjelp av teknologi og ulike analyseverktøy som gjorde dem i stand til å ta gode beslutninger basert på reelle behov vha. god datainnsikt. Dette hjalp dem til også å få med seg næringslivet i regionen, og de kunne stolt motta pris for å være karbonnøytral kommune i 2024.  

Digitalt økosystem 

For å kunne utvikle og tilby effektive og fleksible tjenester, innså kommunen tidlig at det ikke var nok å bare koble eksisterende fagsystemer sammen eller kjøpe inn nye systemer som «løser alt». I dag har de en løsning som de kaller for Data- & tjenesteplattform, som man kan betegne som et digitalt økosystem. For å ta en analogi fra naturen, så er en fellesnevner at i ett økosystem så henger alt sammen.  

økosystem infographic

Har man for eksempel lite energi fra solen, så er det bare ett fåtall med planter som vil produseres, og de vil i tillegg være små. I en sammenligning med den digitale verdenen, så vil man med lite data bare kunne lage få treffende tjenester, og de vil i tillegg være av dårlig kvalitet da de ikke dekker reelle behov.

Ett tiltak for å løse dette er at Andeby Kommune har en rekke ulike datakilder som gir «energi» for å produsere tjenestene de tilbyr. For å avslutte analogien så har de et fullt økosystem med tilstrekkelig energi, vann og næringsstoffer, som gjør at de kan produsere de plantene som konsumentene etterspør. 

Fleksibel og effektiv skyløsning 

Andeby kjører sin Data- & Tjenesteplattform i en skyløsning for å slippe å drifte egne servere/nettverk, samtidig som de får tilgang på en rekke ulike ferdiglagde og oppdaterte komponenter i løsningen. Ved å anvende disse komponentene i anerkjente skyløsninger får Andeby tjenester som er sikkerhets- og kvalitetstestet av verdensledende teknologileverandørersom hjelper Andeby med å levere sikre og gode tjenester til innbyggerne tidlig. Denne tekniske løsningen og arkitekturen gir blant annet gode muligheter for: 

  • Å dele data mellom ulike fagsystemer 
  • Berikelse og kvalitetssikring av data 
  • Lagring og tilgjengeliggjøring av grunndata (masterdata) 
  • Lagring og prosessering av større mengder ustrukturerte data (Data Lake) 
  • Produksjon av analyser og statistikk for å gi innsikt 
  • Visualisering av analyser til ansatte og innbyggere 
  • Skalerbar utvikling av nye tjenester og produkter 

Neste artikkel 

I denne artikkelserien vil vi beskrive hvordan Andeby tilnærmet seg dette prosjektet fra A til Å. I neste artikkel vil fokuset være på hvordan Andeby Kommune startet prosjektet for å utvikle og implementere en digital løsning som er moderne, åpen og fleksibel. 

innbyggertjenester, smartby