Skip to main content
Glade konsulenter med is

I Egde lykkes vi sammen

Vi lykkes sammen – som Egder og med andre som ønsker samarbeid for regionens beste

Sammen utvikler vi Sørlandet til den mest attraktive regionen for digital verdiskapning.

Vi er stolte av visjonen vår. Den setter retning samtidig som den forplikter. Sammen er kanskje det viktigste ordet i visjonen vår. Vi skal gjøre dette sammen som Egder (vi som jobber i Egde), sammen med kundene våre, sammen med partnerne våre, men også sammen med våre konkurrenter lokalt. Vi trenger sterke fagmiljøer og et mangfold av bedrifter innenfor det digitale om Sørlandet skal være den mest attraktive regionen for dette.

For å lykkes må Sørlandet vokse – da hjelper det ikke å fokusere på lokale konkurrenter sine beste medarbeidere.

Vi i Egde ønsker å bidra til at flere erfarne velger å flytte til Sørlandet, og at dyktige studenter velger å bli. Selvfølgelig er dyktige mennesker som allerede bor på Sørlandet også velkomne hos oss. Men for alle disse gruppene gjelder det samme, de må oppsøke oss når vi viser hvilke muligheter vi har på laget vårt.

Har vi lykkes så langt? Ja, vi mener det. Vi var 30 Egder da vi starta i mai 2016, 5 år senere passerer vi 90 Egder. Vi har ansatt 24 studenter direkte fra universiteter, i Agder og ellers i Norge, og 21 har flyttet til Sørlandet og begynt å jobbe i Egde. De tallene er vi stolte av.

Vi forener mennesker og teknologi.

Vi er overvekt av teknologer, også økonomer, en sosialantropolog og alle med noe forskjellig bakgrunn og flere nasjonaliteter. Det er dette mangfoldet vi liker. Da kan vi med vår kompetanse innenfor det digitale; strategi, brukerverdi og teknologi, hjelpe våre kunder med å realisere sine muligheter.

Vår misjon; Vi forener mennesker og teknologi for å skape varige verdier for virksomheter og samfunn, sier hvordan vi i kjernen skal levere på visjonen vår. Vi liker å gjennomføre. Vi er teknologientusiaster – hvor menneskene alltid er de viktigste. Om de er brukere av våre løsninger eller ansatte i Egde. Klart vi alltid skal skape varige verdier for virksomheter og samfunnet rundt oss, og bruken av teknologi må gi de gode brukeropplevelsene.

Vi har en grunnleggende tro på å lykkes sammen. 

VI har en grunnleggende tro på menneskene i Egde og det å lykkes sammen. Vi tror at når den enkelte er en del av et godt og sterkt fagmiljø hvor en åpent deler innsikt og får faglig påfyll internt og eksternt, når den enkelte blir sett og tatt godt vare på og er med å påvirke sine fremtidige oppdrag og prosjekter – så vil ansatte trives og levere godt i de samme oppdragene og prosjektene. Aller helst skjer det i tverrfaglige leveranser sammen med andre Egder. Da skaper vi magi. Dyktige og motiverte Egder gir fornøyde kunder og til sist gir det fornøyde eiere.

To gode eksempler på vår rekrutteringsstrategi; Martin som ble værende på Sørlandet etter endt utdanning og er nå med på å bygge Egde i Grenland, artikkelforfatteren og Kristian som flyttet tilbake til Sørlandet etter 7 år i Stavanger.

Les artikkelen her

Når menneskene er det absolutt viktigste i Egde; hvordan blir ansatte plassert i sentrum? Ved å være en verdistyrt virksomhet basert på tillit, medbestemmelse, gjennomsiktighet (transparens), mangfold, tverrfaglighet og det at vi vinner og taper sammen. Ved alltid å leve våre grunnleggende verdier; ekte – nær – nysgjerrig. Ved alltid å legge til rette for at ansatte skal ha autonomi, tilhørighet og mestringsevne.

Vi er mulighetsorienterte og dynamiske, vi skal evne å posisjonere oss og gripe de gode mulighetene vi ser, og er derfor «allergiske» mot siloer fordi vi har opplevd hvor hemmende det kan være. I Egde har vi en flat struktur og ingen avdelinger eller seksjoner. Vi har flere kontorer og den enkelte har sitt hovedarbeidssted på det kontoret nærmest der en bor. I stedet for avdelinger har vi faggrupper, coacher, forretningsutvikling og salg, leveranse og en ledergruppe.

Vi har per nå 7 faggrupper og den enkelte kan være med i en eller flere faggrupper. Normalt vil det være en faggruppe som står en nærmest, men alt er gjennomsiktig (transparent) og om en vil være aktiv i flere er det mulig. Når det er et tema som interesserer en i faggruppe er det bare å bli med.

For å ivareta den personlige og langsiktige utviklingen til hver enkelt og at hver enkelt blir sett og tatt godt vare på har vi coacher. Den enkelte velger selv sin coach blant et antall coacher. Det er en viktig relasjon som skapes, viktigst for den enkelte, og dermed velger den enkelte selv sin coach – i stedet for å «bli plassert» som en gjør i mange andre organisasjoner (i en avdeling og/eller seksjon).

Vår grunnleggende filosofi og måten Egde er drevet på har ellers mange likheter med prinsippene i «Beyond budgeting». Vår tilnærming har dog ikke vært av den akademiske sorten. Vi har hatt en erfaringsmessig tilnærming til hvordan Egde skal drives, utvikles og hvordan det skal underbygge autonomi, tilhørighet og mestringsfølelse hos alle ansatte. Når vi så analyserer hvordan Egde drives opp mot forskjellige ledelsesprinsipper ser vi at vi er ganske nær prinsippene og styringssettet i «Beyond budgeting». Det at vi ikke har budsjetter er en forsvinnende liten del av hele tankesettet, både hos oss og i «Beyond budgeting».

Vi har ingen kjernetid i Egde. Den enkelte står ganske fritt til å jobbe slik som passer best for hun/han. Selvfølgelig så må vi anpasse oss kunder, prosjekt og team og det klarer den enkelte Egd utmerket godt å gjøre på egen hånd.

Når det er sagt så er det viktig med en god balanse mellom jobb og fritid. De fleste av oss er sosiale og vi har faggruppemøter, Egdetreff – hvor alle kommer sammen og treffes 7-8 ganger i året, sommerfest, julebord, firmatur og flere som drar i gang sosiale aktiviteter som terrengsykling, løping i skog og mark, osv.

En av våre samarbeidspartnere, Mark Anthony (markanthony.dk), som vi bl.a. samarbeider med i vårt coachkollegie snakker om en magnetisk kultur hvor det magnetiske er tiltrekningskraften en virksomhet har på ansatte og kunder. Det er en god ledestjerne for oss fremover – å videreutvikle vår kultur til å bli en magnetisk kultur hvor enda fler vil bli med på laget vårt og enda fler vil samarbeide med oss.

Ta gjerne kontakt om du er nysgjerrig på laget vårt og ønsker å samarbeide med oss.