Test- og kvalitetssikring

I en verden som blir mer og mer avhengig av teknologi og SW så er test og kvalitetssikring viktigere enn noen gang. Gevinstene ved å ha en strukturert tilnærming til test er store og vi er alle kjent med at det er viktig å forebygge og avdekke feil på et så tidlig tidspunkt som mulig.

At Egde Consulting er en godkjent ISTQB Platinum partner er en bekreftelse på våre konsulenters svært høye sertifiseringsgrad innen alle disipliner og faser innen test og kvalitetssikring knyttet til utvikling av teknologi og digitale løsninger.

Vi tilbyr et bredt spekter av test og kvalitetssikringstjenester med det formål å sørge for at dine løsninger og produkter har rett kvalitet i forhold til hva som er forventet og nødvendig sett opp mot formålet.

 

Eksempler på våre tjenester

Testrådgivning bidrar til at din organisasjon lykkes

Vi tilbyr flere tjenester innen testrådgivning som dekker alt fra valg av verktøy til organisering:

 • Rådgivning for anskaffelse og oppsett av testverktøy
 • Rådgivning for testautomatisering
 • Organisering av test i prosjekter, både smidige og fossefall
 • Opplæring gjennom Egde Akademiet

Etablering og forbedring av testprosess

Uansett om test er nytt for organisasjonen eller om man ønsker å forbedre måten man jobber med test og kvalitetssikring på, så er det viktig at testprosessen er tilpasset de forretningsmessige behovene i organisasjonen.

For å lykkes med etablering av nye prosesser eller med å gjennomføre forbedringer i eksisterende så er det viktig å kartlegge og forstå slik at man fokuserer på det som faktisk gir gevinst. I tillegg må man tidlig involvere organisasjonen for å sikre forankring.

Vår brede bakgrunn fra ulike industrier i kombinasjon med vår kunnskap om test gir deg de beste forutsetningene til å lykkes.

Testledelse og testgjennomføring

Egde Consulting dekker hele testløpet fra analyse og planlegging, til gjennomføring, evaluering og rapportering av resultater.  Vi tar enten med oss hele verktøykassa vår ut til kunden, eller vi tilpasser oss kundens eksisterende metoder og rammeverk. Eksempler på populære tjenester innen området er:

 • Testledelse
 • Testeksekvering
 • Testautomatisering
 • Ytelsestesting

Managed test services

Egde Consulting har kompetansen og apparatet til å påta seg å være kundens testorganisasjon, og leverer derfor testing som en totaltjeneste. For managed test services skreddersyr vi en tjeneste tilpasset kundens behov. Vi har fokus på at kundene oppnår gevinstene ved å la Egde ta hånd om test:

 • Frigjøre ressurser til den daglige virksomheten
 • Mer fleksibel ressursstyring
 • Testing etter «beste praksis” for å redusere risiko
 • Variable kostnader etter behov, i stedet for faste kostnader
 • Kortere tid til marked
 • Kontinuerlige forbedringer av testarbeidet

Ta kontakt

Nysgjerrig på Egde Consulting som samarbeidspartner?

Kontakt oss for en hyggelig prat.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
 • Tlf: 37 80 00 00

 • Org.nr: 917 081 859