Skip to main content

Kristiansand kommune – digitalisering av innbyggertjenester

Skjerm med forsiden til Min side vist

Spredte datakilder, ulike behov, høye forventninger og rask teknologisk utvikling har gjort at nye Kristiansand kommune har måttet tenke nytt innen digital tjenesteproduksjon. En moderne digital plattform med tilhørende økosystem har vært avgjørende for å kunne tilby digitale tjenester til innbyggere og næringsliv.

Skjerm med forsiden til Min side vist

Hva vi leverte

 • Back-end
 • BI-utvikling
 • ETL-utvikling
 • Front-end
 • Grafisk design
 • Interaksjonsdesign
 • Prosjekt- og prosessledelse
 • Prosjektledelse
 • Teknisk arkitektur
 • Testing
 • Virksomhetsarkitektur

Teknologi og verktøy

 • .NET
 • Agil utvikling
 • Azure
 • Azure Data Factory 2.0
 • Azure Data lake
 • Brukerinnsikt- og testing
 • DevOps
 • Figma
 • Kubernetes
 • Power BI
 • React
 • ROS-analyse

Teamet

 • Kristian Korsvik
 • Øyvind Brekkhus Sandåker
 • Kristin Flatnes
 • Kjetil Hoel
 • Nina C. Farmen
 • Benjamin Gutierrez Børresen
 • Vegar Kristensen
 • Heidi Beate Landsverk
 • Bergljot Matre Gåsland
 • Tommy Andre Bertelsen
 • Martin Nenseth
 • Jarle Einar Qvigstad
 • Bård Gunnar Tveit
 • Ørjan Solli
 • Anders Nikolai Berntsen
 • Tobias Pedersen
 • Thomas Gauperaa

Kunden

Kristiansand kommune, avdeling for digitalisering

Kontaktperson

Kristian Korsvik