Skip to main content

Gard – skybasert datavarehus

Kontrollrom i båt. Foto.

Gard, et av verdens største selskaper for maritim forsikring, har gjennom mer enn 20 år bygget opp et stort og omfattende datavarehus. Datavarehuset brukes av hele organisasjonen til rapportering og analyser.

Som et ledd i prosessen med å bli mer skybasert ønsket Gard å flytte datavarehuset til Microsoft Azure-plattformen. Dette innebar å sette opp infrastruktur med databaser, gjenskape omtrent 500 ETL-mappinger samt bytte rapporteringsløsning.

Kontrollrom i båt. Foto.

Hva vi leverte

  • Dataanalyse
  • Databaseoppsett
  • ETL
  • Test

Teknologi og verktøy

  • Azure Data Factory 2.0
  • Azure Data lake
  • Azure DevOps
  • Azure SQL
  • Power BI

Teamet

Kunden

Gard er et Arendal-basert forsikringsselskap for sjøfartsindustrien. Selskapet tilbyr sjøforsikring for større og mindre fartøy i både nasjonal og internasjonal trafikk, samt for marine installasjoner.

Kontaktperson