Skip to main content
EgdeAI

Generativ AI kan gi betydelige gevinster for en organisasjon. På den ene siden kan det optimalisere eksisterende prosesser ved å automatisere oppgaver og støtte bedre beslutningstaking, noe som kan føre til økt effektivitet og kostnadsbesparelser. På den andre siden kan generativ AI hjelpe virksomheter med å komme nærmere sluttbrukerne ved å utvikle helt nye produkter og tjenester. Dette kan sikre en mer sammenhengende og brukervennlig opplevelse for kundene. Kort sagt, med generativ AI kan både interne operasjoner og kundeengasjement forbedres betydelig.  

Vi gir deg muligheten til å utnytte generativ AI gjennom vår chattetjeneste hvor personvern og sikkerhet er satt i sentrum. Med EgdeAI muliggjør man skreddersøm av din virksomhets behov for bruk av generativ AI. 

EgdeAI – et trygt rom for bruk av generativ AI

EgdeAI er en applikasjon og en chattetjeneste. I kjernen av EgdeAI ligger kunstig intelligens (AI) som er bygget på GPT-teknologien til OpenAI. Dette bidrar til naturlig språkprosessering og -generering, slik at applikasjonen kan gi rike og nyanserte svar på spørsmål fra brukerne. Løsningen tilbyr et trygt «rom» hvor man ikke trener modellene eller eksponerer interne data for omverdenen på en ukontrollert måte. 

Eksempler på usecaser hos våre kunder kan være å bygge løsningen inn som en del av saksbehandlingen i virksomheten, eller man kan få EgdeAI til å «prate» med virksomhetens data fra en strukturert database.  

Det som skiller EgdeAI fra andre lignende løsninger er at vi selekterer dataen som blir benyttet for hvert enkelt usecase, og på den måten forhindrer at all tilgjengelig data blir matet inn som grunnlag. Dermed kan man komme i gang med verdiskapende bruk av AI uten å måtte sette i gang omfattende arbeid med rydde- og sikkerhetsprosjekter i forkant. 

EgdeAI – et verktøy og ikke erstatning  

EgdeAI er ikke ment som en erstatning for menneskelig interaksjon eller rådgivning. Selv om den kan hjelpe med mange oppgaver, er den et verktøy som er ment for å hjelpe og supplere, ikke erstatte. Og som all teknologi, er EgdeAI ikke immun mot feil eller misforståelser og kan fortsatt gi unøyaktige svar eller misforstå brukerens hensikt.  

Løsningen kan: 

  • benyttes som den er for å gi personlig assistanse 
  • brukes som sandkasse for utforsking 
  • kan skreddersys for å løse arbeidsprosesser på tvers av en virksomhet
  • slå opp i strukturerte data – alt fra excelark til databaser
  • aggregere data fra tusenvis av dokumenter

Hvorfor bruke generativ AI?

Teknologien kan automatisere komplekse oppgaver, forbedre effektivitet, redusere menneskelige feil, og muliggjøre nye innsikter gjennom avansert dataanalyse. Vi bistår din virksomhet i å finne ut hvordan man best kan ta ut sitt potensiale med generativ AI enten som en brukerassistent, som en sandkasse for innovasjon eller som skreddersydd løsning av et problem.  

Hvorfor bruke akkurat EgdeAI?

Generelle chattetjenester har begrenset bakgrunnsinformasjon og kontekst til å kunne gi svar på spørsmål som ikke er allerede er introdusert for de generiske språkmodellene. Gjennom forhåndskonfigurerte modifikasjoner og kontrollert innlasting av ønsket data og informasjon, tillater EgdeAI bruk av chattetjenesten på data som ellers ikke ville vært tilgjengelig. Dette gjør EgdeAI spesialdesignet for å håndtere spesifikke oppgaver og gi informasjon relatert til ønsket formål og relaterte emner, noe som resulterer i mer relevant og nøyaktig informasjon for disse spesifikke oppgavene sammenlignet med en generell chatbot.

EgdeAI gir brukere trygghet i at all data og informasjon som måtte bli delt av bruker, ikke blir brukt til videre læring av språkmodeller. Data som må lagres, blir forsvarlig oppbevart i datasentre hvor vi har full kontroll over tilgangsstyringen og overvåker dette nøye. Sentralt i dette er håndteringen av brukeridentiteter og tilgangskontroll, som sikrer autentifisering av brukere enten gjennom e-post eller via en Microsoft-konto.

EgdeAI har evnen til å interagere med dokumenter. Brukere har muligheten til å laste opp dokumenter, og deretter analyserer EgdeAI dem for å trekke ut relevant informasjon. Dette innebærer å identifisere tekst, tabeller og annen relevant informasjon i dokumentet. EgdeAI engasjerer også brukerne i samtaler om dokumentene, noe som gir forklaringer, veiledning og ytterligere innsikt relatert til dokumentinformasjonen. Denne funksjonaliteten forbedrer EgdeAIs evne til å gi detaljert og kontekstuell informasjon basert på brukernes individuelle behov og dokumentenes innhold.

Etikk, sikkerhet og risiko

EgdeAI er utviklet med en tydelig forståelse av at kunstig intelligens som sådan ikke er naturlig pålitelig eller sikker. Derfor er det viktig for oss at vi etterlever vårt eget sikkerhetsprogram i utviklingen av løsningen. Et program som ikke bare sørger for at systemene er i samsvar med gjeldende regelverk, men også at de er rettferdige, pålitelige og beskytter brukernes personvern. Vi har tatt flere skritt for å sikre dette.

For det første har vi bygget inn proaktive løsninger for å identifisere og håndtere risikoer. Dette inkluderer spesialiserte sikkerhetstiltak som kontinuerlig forbedrer robustheten til våre AI-prosesser gjennom alle utviklingsfaser, fra testing til implementering og drift.

For det andre har vi tatt hensyn til potensielle trusler fra tredjeparts AI-verktøy. Vi er oppmerksomme på at integrasjon av slike verktøy kan føre til risiko for konfidensialitet, og vi har derfor implementert tiltak for å beskytte mot disse truslene. 

Videre er vi alltid forberedt på fremtidige reguleringer. Vi holder oss oppdatert på utviklingen av nye regulatoriske rammer globalt, og sikrer at EgdeAI alltid er i forkant når det gjelder å møte disse kravene.

Hva lagres? 

Samtalene mellom bruker og tjeneste lagres for å sikre en sammenhengende brukeropplevelse. Dette tillater EgdeAI å forstå brukerens hensikt og tematikk over tid, i stedet for å basere seg på isolerte interaksjoner. Imidlertid lagres ikke innloggingsinformasjon. 

Hvor lagres det? 

Valget av lagringssted er opp til deg som bruker. Vi anbefaler bruk av datasentre som oppfyller strenge krav til sikkerhet og personvern, i tråd med EU’s AI Act. Dette sikrer at regulatoriske krav opprettholdes, uavhengig av geografisk plassering. 

Hvem har tilgang, og til hva? 

Bare brukeren har tilgang til sin egen samtalehistorikk og kan slette den når som helst. Dette styres med streng håndtering av brukeridentiteter og tilgangskontroll, i tråd med prinsippene om «data minimisation» og «data protection by design and by default» som er satt ut i EU’s AI Act. Viktig å merke seg er at dataen ikke benyttes for videre trening av språkmodellene, noe som sikrer brukerens personvern.  

Ønsker du mer informasjon eller en demo?

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Elin Kilen

Gisle Stavland

Helene Holte