Skip to main content

ABEL TECHNOLOGIES – Vi ser en enorm gevinst allerede

Teknologiselskapet ABEL benytter Egde Health Gateway som samarbeidsplattform i sin kommunikasjon mellom sin app og andre helsenettverk. Tiden terapeuter sparer gir økt fokus på pasient og bruker. 

«Vi er en behandlingsplattform ut mot pasient, og kommuniserer et behandlingsprogram på vegne av treningsindustri, idrett og helsesektor» sier gründer og medeier av Abel Technologies, Simon Laugsand. 

Appen som ABEL har utviklet sender brukergenerert informasjon inn til journalsystemer, og med Egde Health Gateway som «oversetter» av dataene gir det både bruker og behandler én plattform å forholde seg til. 

«Vi er pionérer på hver vår front, Egde og oss. Samarbeidet er som hånd i hanske, og vi kunne ikke ha rullet ut våre tjenester uten en samarbeidspartner som tok hånd om dataflyt og deling på tvers av plattformene slik Egde gjør» sier han. 

Det utviklede systemet muliggjør integrasjon mellom eget brukernettverk eller apper inn mot andre systemer, som f.eks. helseinstitusjoner, legesentere, apoteker og hjemmetjenester. Systemene kan snakke med hverandre og utveksle informasjon gjennom et trygt system som sikres gjennom Bank-ID og ivaretakelse av personvern i samsvar med lover og forskrifter. 

«Alternativet er jo å samarbeide med alle de andre journalsystemene, og det krever jo spesialtilpasning for hver ny tilkobling. Derfor valgte vi Egde sin løsning. De kobler oss på, og tar hele jobben med implementering og integrasjon –  vi kommer på en måte bare med støpselet og plugger inn» sier Laugsand.
 

Les også:
En sammenhengende, sømløs helsetjeneste 

 

Mer behandlingstid 

Appen ABEL har utviklet fungerer som et kommunikasjonsledd mellom pasient og terapeut. Her kan det ligge treningsprogrammer, egeninntastede data og monitorering av annen type data, som reiseinformasjon, aktiviteter som er gjennomført, smerteopplevelse m.v. 

Kundemassen inkluderer en rekke foretak, som leger, fysioterapeuter, ernæringsfysiologer, psykologer, kognitive terapeuter og trenere. 

«I 2021 inngikk vi et samarbeid med Helsepartner Nord-Norge, som en av våre hittil største kunder»

Når helsedata kan formidles trygt og plattformuavhengig gir det behandleren et unikt innblikk i pasientens egne data, noe som muliggjør en riktigere speiling av pasientens allmenntilstand. 

 

 

«Terapeutene får en mye tettere knytning til pasientene, og opplever at de får veiledet dem på en langt mer effektiv måte» forteller Laugsand. 

Det innebærer at terapeuten kan gi rett insentiver, slik at man stimulerer til langvarig atferdsendring, gode rutiner og bedre helse. 

«Man sparer enormt med tid og får en arbeidsflyt og en informasjonsflyt som gir stor innsparing på terapeutens tid»

Til vanlig oppgir terapeutene at de i snitt bruker 10 minutter av en konsultasjon til å skrive journal, administrere data og lagre informasjonen som fremkommer manuelt under samtale med pasienten. 

«Den tiden er nå nede i fem minutter, en halvering. Over tid gir dette selvsagt store utslag, men det viktigste tilbakemeldingen er at de forteller om en høyere kognitiv kapasitet»

Terapeuten rives med andre ord ikke ut av behandlingstimen på samme måte som om man skulle sette seg foran en skjerm for å skrive. 

«Pasientene opplever også fra brukerhold en høyere kvalitet på den behandlingen de får, forteller gründeren. – For dem er det en stor omveltning å benytte seg av en app, men den opplevde forskjellen er helt hinsides av hva de hadde forventet seg»

Verdifullt samarbeid 

Egde fasiliteterer all datastrømmen og flyten for ABEL, noe som gir teknologiselskapet frihet til å fokusere kun på eget produkt.  

«Jo bedre samarbeid vi klarer å fasilitere, desto større er mulighetene for digitalisering av fremtidens behandlingsscenario. Da er det hensiktsmessig å ha en aktør som Egde med seg» sier Laugsand. 

Han forteller om marginalt med nedetid i oppstartsfasen, og er strålende fornøyd med prosessen frem mot implementering av gatewayen. 

«Prosjektlederne og utviklerne hos Egde er alle svært flinke, hyggelige og løsningsorienterte. Det er trygt å jobbe med dem, og vi ser også hvor tilpasningsdyktige de er når det oppstår uventede utfordringer» fortsetter han. 

Selv om det selvsagt er forretningsmodeller som ligger til grunn for utviklingen av tjenestene, verdsetter han samfunnsengasjementet og den opplevde felles ansvarsfølelsen for et bedre helsevesen, både i det private og det offentlige. 

«Det skinner tydelig gjennom at Egde står med begge bena i et samfunnsansvar for oppgavene vi jobber med å løse. De er til å stole på og innovativt skrudd sammen i holdningen til løsningene vi i fellesskap kan utvikle fremover»

En fremtid der mer deling av data blir hverdagen, også for brukere, er allerede synlig på horisonten. Laugsand tror vi bare så vidt har sett konturene av den transformasjonen som vil prege e-helse og folks syn på helse og behandling. 

«Det går ikke uten at vi er villige til å dele mer data. Da er det trygt å ha en seriøs samarbeidspartner som Egde, som ivaretar hensynet til sikkerhet, personvern og lovgivning på den måten de gjør» konkluderer han.