Skip to main content

Hvordan forvalte dine data?  

«Data er den nye oljen» hører en ofte, og det er ikke uten grunn. Å være en datadrevet bedrift gir godt styringsgrunnlag, skarpere avgjørelser og oversikt. At det er smart å bli en datadrevet bedrift har du antageligvis hørt før, men hva er det egentlig dette innebærer? Målet med denne artikkelen er å gi dere som leser noen ideer på hvordan skape gevinst for selskapet ved å utnytte og bruke data på en strategisk måte.  

 

For å beskrive det enklest mulig; en datadrevet bedrift er en bedrift der beslutninger blir tatt basert på data i hele, eller deler av selskapet. Selskapet har til enhver tid oppdaterte rapporter fra deres respektive datakilder, og rapportene er sentrale i bedriftens beslutningsprosess. Ved å ha et overblikk over selskapet, kan avgjørelser forbedres og effektiviseres for å skape både gevinst for selskapet, samtidig som det synliggjør potensiale og utfordringer. Det er gjennom dette tallgrunnlaget en kan utarbeide tiltak for å skape endring og forbedring.  

En situasjon som muligens flere kjenner seg igjen i er når man har tilgang på rikelig med data, men ikke lykkes med å utnytte det optimalt. På grunnlag av dette har vi valgt å ta for oss de to temaene oversikt og innsikt, som kan hjelpe dere å se hva neste steg i prosessen vil kunne være. 

 

Oversikt – kvalitative resultater 

I denne artikkelen blir oversikt definert som et overblikk over resultatene i en bedrift som gjerne tok lengre tid før det ble målbart, og gjenkjennes av kvalitative effekter. For tall gir ofte svar, men svarene er historiske og må ageres på med det i mente. For å utnytte tallmateriale så er god kommunikasjon internt også viktig. De som sitter med tallene, bør også ha et strategisk overblikk over organisasjonen. På den måten så sikrer en at det til enhver tid deles på tvers, og at en belyser utfordringer selv om en ikke selv direkte jobber med en oppgave.  

For å få oversikt over muligheter og mangler, kan en åpen dialog med de ansatte om emne være en funksjonell fremgangsmåte. Klarer du å definere oppgaver som er repetitive? Når den ansatte snakker om jobben sin, hvilke arbeidsoppgaver er det som fremheves som positive og negative? Vår oppfattelse er at mennesker liker å ta eierskap til det de gjør og lager, derfor er det lettere å finne gevinst hvor en bygger opp den ansatte i stedet for å bytte den ut. Et resultat av dette kan bli økt produktivitet og positivt endret syn på arbeidet hos den ansatte.  

I tillegg, er det lurt å tenke over er å undersøke om enkelte nøkkelposisjoner er personavhengig. For å gi et eksempel, i visse situasjoner kan det være at avgjørelser baseres på nøkkelpersoners erfaringer noe som resulterer i at daglig drift påvirkes av enkelt personer. Dette er en fenomenal ressurs som ingen digitale endringer kan gjenskape. Dersom det skulle vært slik at denne nøkkelressursen ble syk eller forlot selskapet, hadde det oppstått problemer. Det å jobbe datadrevet i dette tilfelle vil ikke erstatte nøkkelressursene, men heller opprette trygghet for den enkeltes arbeidshverdag og sikre bedriftens daglige drift ved eventuelle frafall. 

 

Innsikt – kvantitative resultater 

På den andre siden, vil innsikt kunne definere kvantitative resultater og i flere tilfeller vil en kunne se fremdrift og inntjening både på det korte og langsiktige plan. En butikkjede som har både fysisk butikk og nettbutikk kan være et godt eksempel på dette. Her kan en bruke data mellom fysisk lokasjon og nettbutikk til å se hvilke forskjeller det er mellom de ulike flatene og utnytte potensiale som ligger i å forsterke som omnikanal.  

Vi tenker en god leder vil ha oversikt over bedriftens mange organer og vite hva som skal til for fremtidig vekst i selskapet. I en datadrevet bedrift vil en leder ha full oversikt gjennom en kombinasjon av menneskelig interaksjon og helhetsrapporter som synliggjør viktige fordeler og mangler i selskapet. Det forsterker og forenkler lederskapet gjennom forutsigbarhet og mulighet for å finne svar på hypoteser og tester. Dette vil tillate ledere å gi mer frihet til deres prosjekter da oppfølging og standarder kan håndheves lett og forutsigbart. 

 

Hvordan ser veien ut videre? 

Etter å ha gått gjennom hva en datadrevet bedrift er, samt delt ideer om hvordan utnytte data gjennom temaene oversikt og innsikt, kan det være det føles mer klart hva neste steg i din prosess er. For å runde opp, så har vi noen korte tips fra oss som jobber aktivt med dataplattform prosesser og prosjekter: 

Satsing på data og datadrevet prosesser gir ofte fordeler og trygghet, i både avgjørelser og strategiarbeid. Selv om det er usikkert hvordan dataen kan brukes i dag, kan ideer for hvordan man skal utnytte den bli mer synlig senere. Her bistår vi gjerne med å finne gode svar gjennom datagrunnlaget deres.  

Husk at data er en ferskvare frem til den er blitt lagret, og at fordelene ikke synliggjøres før bedriften har en klar strategi og tilgjengeliggjør informasjonen for deres ansatte. Det er tross alt de ansatte i bedriften som vet hvordan data kan utnyttes og gi en mer produktiv hverdag.  

Vi i Egde håper denne artikkelen inspirerer noen av våre lesere til å tenke nytt om å bruke egne data. Ta kontakt om hvordan du kan ta det neste steget.