Skip to main content
Bilde er fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Ekomportalen er lansert – bidrar til økt bredbåndsutbygging i Norge

Hvordan hadde det siste året vært om du ikke hadde hatt tilgang til raskt og stabilt internett hjemme? Mange av oss har måttet sjonglere hjemmekontor og hjemmeskole, hatt vårt første digitale møte med fastlegen og vært henvist til å handle en del varer på nett i perioden butikkene var stengt for fysisk besøk.

Raskt og stabilt bredbånd er like viktig uansett hvor i landet du bor. Det siste året har fremskyndet digitaliseringen på mange områder i samfunnet. Både melkebonden og hjemmesykepleieren er avhengige av raskt og stabilt internett for å utføre jobben sin på en trygg og effektiv måte.

Som samfunn står vi overfor flere store utfordringer de neste årene. Både for klimautfordringer, stadig flere hjemmeboende eldre og omstillingsbehov i næringslivet vil digital infrastruktur være en del av løsningen.

Bredbåndsundersøkelsen

Nkom publiserer årlig en bredbåndsundersøkelse som kartlegger tilgangen til fast og mobilt bredbånd for norske husstander og virksomheter. Siste undersøkelsen viser at  89% har tilgang til bredbånd med hastighet på 100 Mbit/s.

Selv om det høres mye ut, så innebærer det også at 11% av norske husstander og virksomheter IKKE har tilgang til høyhastighetsbredbånd. I Agder kommer Iveland kommune dårligst ut i undersøkelsen, der kun 53% har tilgang på høyhastighetsbredbånd, uavhengig av teknologi (mobilt/ trådløst/ kablet).

Bredbåndsutbyggingsloven

Bredbåndsutbyggingsloven er ett av flere tiltak regjeringen har vedtatt for å stimulere til økt utbygging av høyhastighetsbredbånd, og i en stortingsmelding som ble lagt frem 9. april i år lanserte regjeringen målet om at «alle skal ha tilgang til høyhastighets bredbånd innen utgangen av 2025». (Meld. St. 28 (2020–2021)

«Alle skal ha muligheten til å jobbe hjemmefra og ta i bruk alle digitale, offentlige tjenester for en enklere hverdag. Det som er viktig med målet, er at alle i distriktene nå også skal få tilgang til internett med høy hastighet»

sa Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland til NTB ved lansering av stortingsmeldingen.

Bredbåndsutbyggingsloven gjør at leverandører får rett til å benytte seg av eksisterende infrastruktur i utbyggingen av ny bredbåndskapasitet, og i tillegg mulighet til å samordne bygge og anleggsarbeider. Når vi så vet at infrastruktur og gravekostnader utgjør opp til 80% av kostnadene ved bredbåndsutbygging, blir det tydelig at dette er en viktig endring.

«Bredbåndsutbyggingsloven vil bidra til at vi får mer bredbånd for pengene, og Ekomportalen vil videre bidra til at intensjonen i loven blir realisert» var budskapet fra Paul Chaffey, Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet, ved lansering av Ekomportalen.

Ekomportalen er laget som en sentral informasjonstjeneste legger til rette for å dele informasjon om infrastruktur som kan benyttes til å føre frem bredbånd og samordne bygge- og anleggsarbeider.

Egdes rolle i prosjektet

Egde fikk i oppdrag fra Nkom å utvikle Ekomportalen, for å realisere intensjonen i Bredbåndsutbyggingsloven. Dette har vi gjort i tett samarbeid med Norkart, som leverer karttjenestene i Ekomportalen.  Ved å jobbe som et samlet team der både Egde, Norkart og Nkom var aktive deltagere fra start til slutt har vi utviklet en brukervennlig og sikker løsning som understøtter kravene i Bredbåndsutbyggingsloven.

Store deler av Egdes fagmiljø har være delaktig i utviklingen av Ekomportalen. Våre tjenestedesignere var tidlig inne i prosjektet for å sikre at portalen ble enkel å bruke for alle de ulike aktørene. Designere, utviklere, testere og prosjektleder har jobbet intenst i mange måneder, og med seg på laget har de hatt sikkerhetsrådgivere som har bidratt til at Ekomportalen er blitt en trygg plattform for lagring av informasjon om nasjonal infrastruktur.

Sammen med Nkom og Norkart ser vi frem til å drifte og videreutvikle Ekomportalen de kommende årene, og er stolte over at vi får være med å legge til rette for rask og stabilt bredbånd i hele Norge.