Skip to main content

Egde valgt til å motta midler fra DOGA til «Brukersentrert cybersikkerhet»

For tolvte gang deler DOGA ut midler gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Midlene sikrer at designmetodikk benyttes i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon

Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av de reelle behovene til kunder og brukere, og avdekker ofte helt nye muligheter. Dermed kan både bedrifter, organisasjoner og myndigheter skape langt bedre og mer treffsikre produkter og tjenester, sier prosjektleder for DIP, Anne Elisabeth Bull.

Sammen med Agder fylkeskommune ønsker Egde Consulting å undersøke hvordan brukerinvolvering kan føre til bedre og mer tilgjengelig digital sikkerhet. DIP-juryen mener prosjektet til Agder fylkeskommune ønsker Egde Consulting står særlig sterkt fordi det er et samarbeid mellom offentlige og private aktører, og fordi gjennomføringen krever dyp innsikt i hvordan brukerne tenker og føler.

Les mer om DOGA