Lars Eide Lohne

Prosjekt- og Prosessledelse, Strategisk Rådgiving