Jørgen Toftner

Data og Analyse, Sikkerhet, Utvikling