Skip to main content

Daniel Lindemann

Data og Analyse, Utvikling