Skip to main content
Fra venstre: Hege Fjelldal (Arendal vgs), Richard Ekhaugen (Ungt Entreprenørskap Agder), Kristian Lohne Thomassen (Falk Media), og Egdes egen Andreas Taraldsen

Vi samarbeider med Ungt Entreprenørskap

Ingrid G. Rahd

15. november 2023

Egde er stolte over å samarbeide med Ungt Entreprenørskap Agder, og bidrar aktivt til deres initiativer.

Ungt Entreprenørskap er en landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber med målet om å fremme utviklingen av barn og unges kreativitet, skaperglede og selvtillit. Ettersom deres programmer er i tett samspill med det lokale næringslivet og arbeidsmiljøet, gir dette en kobling mellom teori og praksis som både styrker kreativiteten og øker relevansen i læringsprosessene.

Aleksander Lien, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Agder, fremhever viktigheten av bedriftsprogrammene: Dette gir dokumentert læringseffekt, og spesielt arbeidet med ungdomsbedrift i videregående skole er en vesentlig del av vår kjernevirksomhet. Gjennom erfaringslæring, kreativitet, samarbeid, og tverrfaglighet skal fremtidens verdiskapere både inspireres og kvalifiseres til arbeidslivet”.

Gjennom vårt samarbeid med Ungt Entreprenørskap har vi engasjert oss i flere arrangementer, inkludert «testing av forretningsidéer» med ungdomsbedrifter på videregående skoler i Agder. Her får unge talenter en plattform til å presentere og forbedre sine forretningskonsepter, samtidig som de utfordres til å diskutere støttebehov.

“Ungdomsbedrift gir elever og studenter erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer, og de siste 6 årene har Egde støttet oss i dette viktige arbeidet med stort engasjement, tid og kompetanse i klasserommet. Elevene starter, driver og avvikler sine egne bedrifter med lærer og representanter fra arbeids- og næringsliv som veiledere. Elevene utvikler egne forretningsideer, de produserer og markedsfører varer og tjenester, de utarbeider budsjetter og fører regnskap – og sist, men ikke minst; de jobber sammen i team for å oppnå resultater” sier Lien.

Egde sin dedikasjon for å inspirere barn og unge til å se muligheter og vekke interesse for teknologi videreføres gjennom dette samarbeidet, nå med økt fokus på ungdom og unge voksne. Vårt mål er å inspirere fremtidens verdiskapere og bidra til innovasjon, produkt- og tjenesteutvikling.

“Vi legger til rette for at elevene blir sett, mottar tilbakemeldinger og anerkjennelse for sitt arbeid gjennom et helt skoleår, samtidig som lærere benytter dette som arena for vurdering og karaktersetting. Egdes bidrag i denne sammenheng betyr derfor enormt mye for oss, og vi er svært takknemlig for at samarbeidet nå er formalisert gjennom egen samarbeidsavtale” avslutter Lien.

Vi i Egde håper vårt bidrag vil spille en rolle i å tette gapet mellom utdanning og lokalt næringsliv, og dermed styrke vår region gjennom deltakelse i entreprenørskapsarbeidet på lokalt nivå!