Skip to main content

Verdien av designsystem

Nina C. Farmen

10. januar 2024

Hva er et designsystem? Hvordan kommer man i gang med å bruke et? Og er det verdt det? Det får du vite mer om her! Du får også lese om hvordan designeren Liv Elin og frontendutvikleren Kjetil bruker designsystem i sin jobb.

Hva og hvorfor?  

Et designsystem er et verktøy som benyttes for å bygge digitale tjenester, og som gjør det enklere å gjenbruke god design og god praksis. Det er satt sammen av forhåndskodede komponenter som brukes til å lage skjermbilder, for eksempel knapper, tekstfelt, tabeller med mer. Sammen med koden finnes illustrasjoner av komponentene og retningslinjer for bruken. Det er informasjon om skrifttyper og fargepaletter som er i tråd med bedriftens merkevare. All denne informasjonen ligger gjerne samlet på en nettside, enten internt for bedriften som har utviklet den, eller åpent for hvem som helst til å la seg inspirere eller bruke. Et designsystem må jevnlig oppdateres og utvikles i takt med behov og krav.

En åpenbar gevinst ved å bruke designsystem er gjenbruk av komponenter og design, som igjen gir spart tid. Det sikrer i stor grad et helhetlig design, som gjør at brukerne kjenner seg igjen og får utført oppgavene sine effektivt. Når hver enkelt komponent er teknisk solid, vel gjennomtestet og etterlever krav til universell utforming, slipper utviklingsteamet å teste enkeltvis for dette hver gang. Men, du må selvsagt huske å teste løsningen du utvikler underveis! 

Praktisk bruk 

Kjetil Hoel, frontendutvikler i Egde, bekrefter at det er masse tid å spare. Det gir stor verdi at mange avgjørelser allerede er tatt for komponentene, da slipper man å bruke tid på interne diskusjoner. “Man blir som regel ikke enig likevel”, sier Kjetil med et smil. Videre forteller han at det er lettere å gjøre en god jobb fra starten, og samtidig levere høy kvalitet. Det er lettere å kode når du kan bygge videre ut fra et godt utgangspunkt. 

For Liv Elin Høy, som er designer i Egde, er den store besparelsen på å fort kunne sette sammen en prototype. Den kan så testes på brukere for å få rask tilbakemelding. Når du setter sammen skisser og prototyper med komponenter av høy kvalitet, blir mindre overlatt til tilfeldighetene. “Det er bra for brukeropplevelsen generelt, fordi det er etablerte standarder, det er gjennomprøvde mønstre og god praksis man kan benytte”, sier Liv Elin. 

Lage ditt eget, eller bruke noe ferdig? 

Et designsystem krever kontinuerlig forbedring og dyktige, strukturerte medarbeidere. Det krever et tverrfaglig team med roller som kan gjøre brukerinnsikt, følge opp krav og vurdere teknologivalg. Det trengs utviklere, designere, testere, og gjerne noen som er flinke med klarspråk. For hver komponent som skal bygges, må det vurderes hvor fleksibel den skal være, og hvilke begrensninger som eventuelt må legges på. Skal en radioknapp kunne være inaktiv? Når skal hvilken fargekode benyttes for de ulike versjonene av en alarm-komponent? Må det tilbys et tekstbibliotek av de mest brukte ord og setninger, med oversettelser til andre språk?

Fordelen med et eget designsystem laget fra bunnen av, er at du selv eier koden. Du kan tilpasse alle komponenter, design, mønstre og teknologi til det som passer bedriften. Da har du full kontroll over endringsbehov fra brukere, interne krav i bedriften, og kan gjøre endringer fortløpende. I og med at det krever tid og ressurser å utvikle noe eget, er det kanskje lettere å få til i større bedrifter hvor det er flere ansatte å spille på. I Norge har store organisasjoner som NAV, Skatteetaten, NRK og Oslo kommune laget egne designsystem.

For små bedrifter som ikke har samme kapasitet, er åpne designsystem et bra alternativ. Du trenger ikke bruke dem nøyaktig som de er, men la deg inspirere, og gjøre nødvendige justeringer. Det kan være vanskelig å vite hva man skal velge. Det tar tid å få en oversikt over hva man trenger, hva som finnes, og hva man bør ta hensyn til. Det krever samarbeid i teamet og gjerne også med andre i bedriften; ledelse, kommunikasjonsavdeling, med mer. Men når valget er tatt, kommer man som designer og utvikler fort opp i fart, og man slipper å gjøre alt fra bunnen av.  

God kommunikasjon og høy fart

Uansett om du velger å bygge noe selv eller bruke noe ferdig, må du bruke tid på å finne ut hva som dekker behovene best mulig. Du må ta hensyn til teknologi, krav til universell utforming, og hvilke komponenter du regner med å få bruk for. Det må fungere både for designere og utviklere, så et samarbeid mellom partene er avgjørende. En positiv bieffekt av et slikt samarbeid, kan være at utvikleren forstår designprinsipper bedre og at designeren får en bedre teknologiforståelse. Det igjen kan føre til bedre kommunikasjon og dermed også raskere leveranser.