Skip to main content
Personer fra Techpoint på en scene under prisutdelingen

Techpoint vant prisen for Årets initiativ på Næringsforeningens havnefest!

Utrolig moro at Techpoint vant prisen for Årets initiativ på Næringsforeningens havnefest. Hensikten med prisen “Årets initiativ” er å hedre en privatperson eller bedrift som har tatt initiativ til en positiv samfunnsutvikling.

Juryen trekker frem Techpoint som en konferanse som bidrar til kompetanseheving, konkurransekraft og utvikling av landsdelen. Juryens begrunnelse ble lest opp av styreleder i Næringsforeningen, Helene Tønnessen, og styremedlem Bernt Inge Øhrn:

“Techpoint, en konferanse som er landets raskest voksende tech- og næringslivskonferanse med ambisjoner utover egne landegrenser, med foredragsholdere fra flere land i Europa. Målet med konferansen er å styrke konkurransekraften i regionen og bidra til å skape nye arbeidsplasser.

  • Kompetanse er nøkkel til å skape endring. Techpoint tar rollen på det å satse på teknologi.
  • Gjennom konferansen tilrettelegger de for regionen slik at bedrifter får mulighet til å løfte seg med økt kompetanse i et tidsriktig og bredt fora.
  • Fordi det å satse på teknologi og ta et eierskap til dette på Sørlandet er viktig for å løse bærekraftutfordringer og for å skape et attraktivt bo- og arbeidsmarked. Satsning på teknologi er løsning på mange samfunnsutfordringer, og bidrar til omstilling og mer mangfold i næringslivet.
  • Viktig at vi jobber bevisst innenfor dette området. Styrker regionen og utvikler arbeidsplasser i en fremtidig næring.”

Dette er fantastisk moro og en stor anerkjennelse av det arbeidet som startet i 2018 og har resultert i at Techpoint er blitt Norges raskest voksende tech- og næringslivskonferanse, forteller Frode T. Ugland som er daglig leder i Techpoint og til daglig jobber i Egde.

Techpoint er et samarbeid mellom flere aktører. Arrangører av konferansen er DNB, Egde, 07 Media, CoWorx, Noroff, Usus, Agder fylkeskommune og Connect. Hovedpartnere er Business Region Kristiansand, NHO Reiseliv, Visit Norway, Kilden og Næringsforeningen.

De nominerte i kategorien Årets initiativ var, i tillegg til Techpoint Bærekraftfestivalen og Fædrelandsvennens podcast-satsing Det Ho Sa!

Prisen for Årets initiativ var en av tre priser som ble delt ut på havnefesten, og det er første gang Næringsforeningen deler ut priser på den årlige festen.

Kriteriene bak Årets initiativ er følgende:

Kandidaten er medlem av Næringsforeningen og bidrar til at Agder blir en enda mer attraktiv bo- og næringsregion – ved et eller flere av følgende punkter:

  • Styrker næringslivets posisjon på Sørlandet ved å bidra til klima- og miljøansvar, samt styrker den grønne konkurransekraften i næringslivet
  • Sikrer et attraktivt bo- og arbeidsmarked å investere i, gjennom bærekraftig by- og regionutvikling og infrastruktur
  • Er en synlig premissgiver og pådriver for at bedrifter ser mangfold og inkludering som en konkurransekraft
  • Er pådriver for nettverksbygging, kompetanseheving og B2B

Se bildene fra Havnefesten 2021