Skip to main content

Smile CDR velger Egde Consulting som partner for sin satsning i Norge

– Vi er veldig glade for at Smile CDR har valgt Egde som partner i Norge. Smile CDR er FHIR teknologi som gjør det mulig å kople sammen ulike lukkede helsesystemer på en sikker og standardisert måte.

– Egde Consulting er ledende innen innovative Smart on FHIR implementeringer, spesielt for mobile applikasjoner,» sier Duncan Weatherston, administrerende direktør i Smile CDR. Vi er svært fornøyd med å få Egde Consulting som partner i Norge, og ser frem til et spennende samarbeid med å utvikle tilkoblede sikre helsesystemer i Norge.

Egde Consulting er Sørlandets ledende selskap innen digitale tjenester og er spesialisert innen teknologi, rådgivning, utvikling og design. Vår digitale og forretningsmessige kompetanse bidrar til verdiskapning ved å forbedre, fornye, og forenkle våre kunders virksomhet.

Egde Consulting har gjennom mange år opparbeidet seg stor kompetanse innen utvikling og testing av e-helseløsninger og velferdsteknologi. Test- og sertifiseringssenteret er integrert med et innovativt «levende laboratorium» der ekte brukere er involvert i å teste nye teknologier for å hjelpe selskaper med å identifisere de riktige kravene til sine digitale helseløsninger, utvikle disse samt teste og godkjenne at systemene er utviklet riktig. Egde jobber tett med leverandører, private og offentlige tjenesteleverandører, sentrale myndigheter og forskningsinstitusjoner for å utvikle effektive helsesystemer som fokuserer på brukeren.

digitalisering, eHelse, Partnere