Nokios 2017 Gisle Stavland Leder Salg og Marked Egde Consulting og Gunnar Mørne Direktør offentlig sektor og helse i Sopra Steria

Nokios 2017 Gisle Stavland Leder Salg og Marked Egde Consulting og Gunnar Mørne Direktør offentlig sektor og helse i Sopra Steria

Nokios 2017 Gisle Stavland Leder Salg og Marked Egde Consulting og Gunnar Mørne Direktør offentlig sektor og helse i Sopra Steria

  • Tlf: 37 80 00 00

  • Org.nr: 917 081 859