Skip to main content
Nkom valgte Egde Consulting

Nkom valgte Egde Consulting

Ny langvarig rammeavtale for konsulentbistand.

Nylig signerte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom , og Egde Consulting en ny rammeavtale som betyr at Egde fortsetter som leverandør av konsulenttjenester knyttet til utvikling av Nkoms fagsystemer og integrasjoner. Avtalen har en varighet på to år med opsjon på ytterligere to år.

Nkom er underlagt Samferdselsdepartementet og driver tilsyn med dem som tilbyr post- og teletjenester i Norge.

For oss i Egde er det først og fremst særdeles hyggelig å kunne fortsette det gode samarbeidet som vi har med Nkom. Arbeidsoppgavene og utfordringene er motiverende å jobbe med, samtidig som arbeidsmiljøet er inkluderende og utviklende. Det er viktig for oss at våre konsulenter opplever at arbeidet er nyttig, at de videreutvikler seg og ikke minst at de trives i arbeidshverdagen.

Samtidig er det også hyggelig å sikre oss en slik avtale i konkurranse med andre aktører, noe som viser at vi har den nødvendige kvaliteten, kompetansen og erfaringen som kreves for å inngå lengre kontakter med statlige etater.

Partnere, sørlandet, tjenester