Skip to main content
EGDE digitaliseringen på Sørlandet

Digitalisering, må tenke mer ut av boksen!

Næringslivet på Sørlandet er gode til å digitalisere kontakten med kunden. Det er likevel mye å gå på når det gjelder å bruke digitalisering til utvikling, vekst og innovasjon i egen virksomhet, viser en fersk undersøkelse.

Saken er en faksimile fra Fædrelandsvennen:

 • Skrevet av: Richard Nodeland
 • Publisert: 10.AUG.2016 09:38

GRIMSTAD: «Middels digital modenhet» er den korte oppsummeringen konsulentselskapet Egde Consulting i Grimstad konkluderer med etter å ha sett nærmere på hvordan det står til med digitaliseringen på Sørlandet.

 • Resultatene var nok som forventet og representerer landsdelen generelt ganske godt, kommenterer deltidskonsulent Joakim T. Johansen.
 • Flere burde tenke mer ut av boksen og sett hvordan digitalisering kan føre til innovasjon og gi tilgang til nye markeder, supplerer Kim Jarno-Kristiansen, leder for tjenester og leveranser.

Dybdeintervju

Sammen med kollega Gisle Stavland, leder for salg og forretningsutvikling presenterer de en fersk undersøkelse hvor 22 toppledere i 18 sørlandske virksomheter har blitt dybdeintervjuet rundt seks områder av digitalisering: digitale mål, digitale tjenester, ledelsens rolle, endrede forretningsmodeller, digital teknologiplattform og digitale kapabiliteter.

Undersøkelsen baserer seg delvis på resultatene fra en lignende undersøkelse fra i fjor sommer, der 21 toppledere i sørlandske virksomheter ble dybdeintervjuet om hva som kunne gjøres for å skape vekst i landsdelens næringsliv fremover.

Digitalisering – som i denne sammenheng defineres som evnen til å fornye, forenkle og forbedre virksomheten ved hjelp av digitale produkter og tjenester – ble da trukket fram som et viktig punkt.

Effektivisering

 • Sørlandske virksomheter er veldig gode på å digitalisere både den interne og utadrettede kontakten. Forretningssystemer, handelssystemer og fakturering er også i stor grad digitalisert for å effektivisere administrasjon og støttefunksjoner, forteller Johansen.

Mye av denne digitaliseringen skyldes også økte krav og forventninger fra kunder og sluttbrukere, ifølge konsulentene.

 • Det er bare å se på offentlig sektor. Innbyggerne begynner å få en helt annen forventning til hva det offentlige kan tilby av digitale tjenester, og det må sektoren ta hensyn til, sier Johansen.
 • Strømselskapene er en annen bransje hvor kundene etter hvert kan ta kontroll over eget strømforbruk og begynner å stille krav på en helt annen måte. Generelt ser vi at forbrukermakt er en økende trend innen digitalisering, fortsetter Jarno-Kristiansen.

Gode eksempler

 • Er det noen selskaper på Sørlandet som utmerker seg innen digitalisering?
 • Dyreparken har kjempefokus på området, og ligger langt framme. Huntonit er et annet selskap som ser på radikale tanker for hele logistikkjeden sin, svarer Stavland.- Sørlandet sykehus har en ledelse som setter fokus på digitalisering og har mange spennende tanker. Det at stadig flere går med smartklokker som kontinuerlig samler inn helseinfo vil gi helsesektoren mye mer informasjon enn før som gjør at diagnoser kan bli mer presise og forebygging iverksettes raskere, supplerer Kristiansen.

Tar for enkelt på det

 • Noen digitale oppfordringer til sørlandske virksomheter på tampen?
 • Bruk litt tid og sett deg inn i hva digitalisering betyr. Mange virksomheter tar for enkelt på det, svarer Kristiansen.
 • Og vær villig til å se på de nye, store trendene innen digitalisering og vurder hva de kan gjøre for din virksomhet, sier Johansen før de begge advarer:
 • Henger du ikke på, blir du fort liggende bakpå.

Dyreparken: – Digitalisering ekstremt viktig

 • Ekstremt viktig, særlig i kundedialogen så vi oppleves som moderne, er svaret dyreparksjef Per Arnstein Aamot gir når vi spør han om hvor viktig digitalisering er for Dyreparken.
 • Men så er det ikke nødvendigvis sånn at vi skal digitalisere oss for enhver pris. I parken skal digitale løsninger forsterke opplevelsen, ikke erstatte den, fortsetter Aamot, som mener det ikke er et alternativ å la være å digitalisere virksomheten.
 • Vær i forkant
 • Man må være med, og gjerne i forkant, fordi digitale løsninger blir brukt av en stadig større del av befolkningen, sier dyreparksjefen.

En av disse løsningene er nettvarder (som kommuniserer med dyrepark-app på mobil via bluetooth) som følger bevegelsesmønsteret ditt i parken og gir deg info om aktiviteter som skjer i nærheten av deg.

 • Fremover vil vi bli enda bedre på å bruke digitale virkemidler, samtidig som vi gjør opplevelsen mer analog, sier Aamot.

Les saken i Fædrelandsvennen

digitalisering, Innsikt, sørlandet, Teknologi