Skip to main content
Næringsforeningen har nå i alt 11 hovedsamarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartner til Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Vi vil være en brobygger mot øst og næringsmiljøene i Grimstad og Arendal, sier Egde-direktør, Jøran Bøch.

Næringsforeningen har nå i alt 11 hovedsamarbeidspartnere, som alle er av meget stor verdi for foreningen og næringslivet i regionen.  Nyeste bedrift inn i partnerskapet er Egde Consulting AS, med hovedkontor i Grimstad og avdelingskontor i Kristiansand.

  •  Vi ønsker å være en sentral og strategisk samarbeidspartner med Næringsforeningen. Egde har en viktig og strategisk geografisk plassering i forhold til Næringsforeningens nedslagsfelt, og vil være en brobygger mot øst og næringsmiljøene i Grimstad og Arendal, sier Jøran Bøch i Egde Consulting AS.
  • Næringsforeningen ønsker Egde Consulting AS velkommen som ny hovedsamarbeidspartner, og vi ser frem til resultatene av en viktig utvidelse av mangfoldet blant våre partnere.  Næringsforeningen har en strategi på at samarbeidspartnerne skal være nøye utvalgt for å kunne skape et viktig fundament av kompletterende bedrifter og bransjer, og for Næringsforeningen kan en utvidelse av partnerskapet med ytterligere to bedrifter være aktuelt innen utgangen av året, sier Anita S. Dietrichson.

Les mer om Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og hovedsamarbeidspartnerne her

samarbeidspartnere