Skip to main content

Hjemmekontor – en kilde til nyskaping?

9 av 10 tror koronakrisen vil endre måten vi jobber på for alltid. Det fremgår i en undersøkelse som vår nærings-ph.d.-kandidat Øystein Tønnessen har gjennomført. Av de som har jobbet hjemmefra sank produktiviteten hos halvparten. Samtidig ble mange mer motiverte og kreative.

Hva kan vi vente oss i den nye normalen? Les mer i rapporten fra undersøkelsen:

Hjemmekontor en kilde til nyskapning

Fremtidens arbeidsformer, hjemmekontor