Skip to main content

Flåttsjekk-appen: En nyskapende tilnærming til flåttbitt-vurdering

I samarbeid med Flåttsenteret og Norsk Lyme Borreliose-Forening, er vi stolt av å presentere Flåttsjekk-appen som nå lanseres. Denne innovative appen gir deg muligheten til å sende inn bilder av utslett etter flåttbitt eller mistenkte flåttbitt, og motta råd om videre tiltak.  

Egde utvikler og drifter applikasjonen som en digital tjeneste der data lagres og deles i henhold til nasjonale krav til sikkerhet og personvern. Bruk av løsningen krever pålogging og bruk av norsk personnummer. Vår leder innen E-helse, Ann-Elisabeth Ludvigsen, håper appen kan bidra til en rask klinisk vurdering som klinikere mener er avgjørende for å unngå langvarige helseproblemer som følge av flåttbitt. 

«Løsningens arkitektur er basert på HL7 FHIR, en internasjonal standard for helsedata og løsningens data kan benyttes for å gi leger beslutningsstøtte i behandlingen av Borreliose» sier Jan Ivar Øyulvstad, arkitekt og utvikler av den tekniske løsningen. 

Hvert år mottar fastleger tusenvis av pasienter for behandling av borreliose-utslett. Flåttsjekk-appen markerer et betydningsfullt skritt mot å forebygge potensielt langvarige helseproblemer knyttet til flåttbitt. Denne nyskapningen vil også ha en betydningsfull rolle i fremtidig forskning på dette feltet. 

Digital helse er en strategisk satsing hos oss i Egde, med formål om å optimalisere helsetjenesten. Appen er tilgjengelig uten kostnad og er et produkt av vårt kollektive engasjement for å forbedre helse og trygghet i samfunnet.