Skip to main content
Hvordan få til kontinuerlig forbedringsarbeid?

Hvordan få til kontinuerlig forbedringsarbeid?

Lean er for mange et myteomspunnet ord forbundet med prosess- og produksjonsindustri, men det er egentlig ikke så vanskelig å forstå hva Lean dreier seg om. Lean handler i hovedsak om å jobbe smartere gjennom å effektivisere prosesser, ved å fjerne sløsing og tidstyver som ikke skaper direkte verdi for kunden, og å involvere og ansvarliggjøre medarbeidere til å drive kontinuerlig forbedringsarbeid i egen bedrift.

Det ikke mange vet er at Lean metodikk, filosofi og verktøy er svært anvendelig, og kan benyttes til å skape gode effekter i andre bransjer, men innføring av Lean-metodikk, verktøy og prinsipper har liten virkning om man ikke får med medarbeiderne på laget. Det er tross alt de som kjenner hvor skoen trykker og det er som oftest de som støter på problemene først. Lean dreier seg i hovedsak mer om kultur enn om verktøy og metoder.

Det er viktig å huske på at når man implementerer Lean i bedriften så betyr det at man implementerer Lean i menneskene som arbeider i bedriften. Det er ikke bare prosesser og rutiner som effektiviseres og forbedres, det er rett og slett menneskenes tankegang, kultur og filosofi som endres. Menneskene skal endres til å få et oppriktig ønske om å selv drive kontinuerlig forbedring, som skaper mer verdi for kunden.

Man implementerer ofte Lean for å effektivisere bedriften og for at bedriften skal tjene mer penger, men det er ikke Lean som driver bedriften. Det er menneskene som driver Lean i bedriften. Det er derfor viktig at man viser respekt for mennesket, og fokuserer på det menneskelige aspektet når man skal få Lean til å fungere i praksis. Menneskene må føle at de blir sett og hørt, og at de blir tatt på alvor. Det handler om å skape en arbeidsplass hvor alle føler de betyr noe, at man ikke kaster bort hverandres tid og at de er der for å gjøre hverandres og sin egen hverdag bedre og enklere.

Når mennesker føler at de blir sett, hørt og at deres meninger betyr noe, opplever at deres forslag blir tatt i bruk og at det gir en effekt, vil de fortsette med egendrevet kontinuerlig forbedring.

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan få med dine medarbeidere til å drive kontinuerlig forbedringsarbeid i din bedrift? Sjekk vår kurskalender for å finne ut når vi har planlagt vårt neste kurs.

 

Innsikt, kompetanse, Lean, medarbeidere