Skip to main content
Testautomatisering av regresjonstester

Strategi for testautomatisering

Smidig arbeidsmetode har blitt mer og mer vanlig de siste årene og test står som en sentral del av prosessen. Testpyramiden til Mike Cohn beskriver hvordan den automatiserte testingen bør fordeles for å få best ROI (Return On Investment).

Testautomatisering av regresjonstester kan spare deg og din organisasjon for både tid og penger sammenlignet med manuell testing, men hva er en god måte å gjøre dette på?

Det er her testpyramiden kommer inn.

Testpyramiden

 

Testpyramiden er delt inn i tre deler, User Interface-, Integrasjon- og Unit-test.

Unit-test er selve fundamentet i test pyramiden og bør utgjøre den største andelen av de automatiserte testene. Fordelen med unit-tester er at det er raskt og billig å utvikle, og det kreves som oftest lite vedlikehold av testene. Siden unit-tester tester isolerte deler av koden går det også mindre tid på å finne hvor detekterte defekter er lokalisert. Det viser seg at unit-tester er de testene som gir best return on investment.

Integrasjons-testing er nivå to i test pyramiden, her er det fokus på å teste integrasjonen mellom komponenter/moduler, det kan f.eks. være en tjeneste eller et API. Integrasjons-testing tar mer tid å utvikle og kjøre i tillegg til at de ofte er mer kompliserte sammenlignet med unit tester. Integrasjons-tester bør utgjøre en mindre andel tester i forhold til unit-tester, men er å foretrekke fremfor UI-tester da integrasjons-tester er mye raskere og mer pålitelige.

Tredje og øverste nivå i testpyramiden er UI-tester, disse testene blir også kalt for ende-til-ende eller systemtest siden man tester hele systemet gjennom brukergrensesnittet. Det er ofte tidkrevende både med utvikling og eksekvering av UI-tester, og det kreves som regel mye vedlikehold av testene når det skjer endringer. Det er derfor lurt å minimere antall UI-tester ved å flytte tester til integrasjon- eller unit-test.

 

EGDE Consulting AS kan hjelpe deg med testautomatisering din, Kontakt Oss.

 

Innsikt, intergrasjon, kompetanse, strategi, test, UI