Skip to main content
hentet fra Cappelen Damm, «Alle tiders historie, Verden og Norge før 1800, Vg2»

Egdene og Kjøtvi hinn auðgi

Om ikke vi var der så har vi iallefall funnet inspirasjon til navnet vårt fra Harald Hårfagres tid.

De fleste av oss husker nok fra skolen at samlingen av Norge fra små kongeriker og høvdinger til ett kongerike var det Harald Hårfagre (ca 850-932) som startet – ifølge Snorre Sturlason. Allerede på den tiden fantes det Egdene. De holdt til i sør.

Sentralt i denne samlingen er slaget ved Hafrsfjord. Der stod småkonger fra Sørvestlandet, Agder og Telemark opp mot Harald Hårfagre. Det var Kjøtve den rike (Kjøtvi hinn auðgi på norrønt) som var Egdene konge og en av Harald Hårfagres hovedmotstandere i slaget. Han hadde med seg sin sønn, Tore Haklang Kjøtvesson, som etter sigende var en slåsskjempe. I Heimskringla skriver Snorre:

«Der lå alt kong Harald med sin hær; det ble straks et stort slag; kampen var både hard og lang, men enden ble at kong Harald vant seier, og kong Eirik og kong Sulke og Sote jarl, bror hans, falt. Tore Haklang hadde lagt sitt skip mot kong Haralds, og Tore var en stor berserk; der ble det en skarp og hard strid før Tore Haklang falt; da var hele skipet hans ryddet. Da flyktet kong Kjøtve også, opp på en holme, der det var lett og verge seg. Siden flyktet hele hæren deres, noen om bord i skipene, men noen løp opp på land og tok landevegen sør over Jæren.»

Det sies at Kjøtve flyktet til hjemtraktene, men Snorre nevner ikke Kjøtve direkte mer etter slaget ved Hafrsfjord.

Rikssamlingen varte i flere hundre år. Harald Hårfagres rike ble fort stukket opp i mange småriker igjen. Det sies at et fullstendig samlet Norge ikke ble virkelighet før nesten 200 år etter det berømte slaget ved Hafrsfjord.

Vi for vår del er allerede her på Agder. Har ingen planer om å flykte. Ambisjoner om å vokse både her og etterhvert andre steder i Kongeriket.

Kilder; Cappelen Damm, «Alle tiders historie, Verden og Norge før 1800, Vg2», og diverse artikler på Wikipedia.

egde, sørlandet