Skip to main content

Egde er invitert til å være med å utvikle kompenasjonsordningen for næringslivet

Vi er utrolig stolte av at vi ble spurt om å bidra i utviklingen av kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall pga. korona. De siste tre ukene har vi bidratt i et av de mer avanserte fintech-prosjektene i verden i år.

Prosjektet har vært kjørt av Skatteetaten i samarbeid med Finans Norge, BITS, DNB, og Finansdepartementet. Det har vært jobbet dag og natt de siste tre ukene med stadig endringer i forskrifter og rammebetingelser for å få denne løsningen klar.

Vi takker for at vi fikk anledning til å være med på dette.