Skip to main content
To personer inne i Næringshagen

Egde på besøk hos Lindesnesregionens Næringshage og SKAP

Lindesnesregionens Næringshage og SKAP kreativ folkehøyskole er en spennende samarbeids- og kompetansearena for næringslivet i Lindesnesregionen. Her dyrkes kreativitet og innovasjon på tvers av næringsliv og folkehøyskole med mål om å skape vekst og lønnsomhet i regionen.

Næringshagene i Norge er et landsomspennende nettverk der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéer, arbeide med markedet og finne kapital. Næringshagene tilbyr også attraktive forretningslokaler som er tilrettelagt for samspill mellom bedrifter.

Lindesnesregionen Næringshage var initiativtaker til SKAP Kreativ Folkehøyskole som ble etablert i Mandal i 2016. Ideen om en kreativ utdanning som kunne gagne både lokalt næringsliv og ha en betydning nasjonalt, vokste ut av et behov vi så var der, sier Hilde Tallaksen i Lindesnesregionens Næringshage.

Vi lagde rett og slett vår egen drømmepartner! Sammen er vi et kompetansemiljø innen kreativitet og innovasjon. Dette kompetansemiljøet innbefatter både mennesker, metoder og maskiner.  SKAP MANDAL er en koblingsboks som tilrettelegger for nyskaping og møter mellom mennesker og miljøer.

I dag huser folkehøyskolen over 80 elever som daglig får trent sine kreative muskler ved å løse utfordringer fra den virkelig verden, gjerne gitt av næringslivet.

Designdrevet innovasjon

Fokuset er at kreativitet i seg selv skal være viktig. At man løfter fram den tidlige fasen av en innovasjonsprosess, hvor man tenker åpent om både behov og løsning. På den måten kan vi utfordre det tradisjonelle og å tørre å gjøre ting på nye måter. SKAP bruker Design Thinking som prosessverktøy og innenfor den rammen skaper vi rom for å tenke nytt.

Design thinking som prosessverktøy brukes i designdrevet innovasjon og er en menneskeorientert måte å jobbe med innovasjon og utvikling. Den kobler en analytisk tilnærming med intuisjon og kreativitet. Det er bevist at denne måten å tenke og jobbe på kan gi store gevinster (DOGA 2021).

Designdrevet innovasjon er avhengig av teamarbeid på tvers av fag og erfaring som utfordrer vanetenkning ved at tverrfaglige team kobler teknologi og virksomhetsforståelse med designerens måte å tenke og jobbe på.

Med ulik bakgrunn kommer ulike perspektiver fram. Mangfold i prosjektet bidrar til å se problemstillingen fra flere sider. Gjennom utdannings- og arbeidserfaring tilegner vi oss ofte en bestemt måte å tenke på. Ved å kombinere ulike fag og perspektiver kan vante vinklinger utfordres og forbedres.

Store endringer i samfunn, klima- og miljøutfordringer og teknologiutvikling påvirker oss alle og stiller nye og raskere krav til omstilling av våre virksomheter. Designdrevet innovasjon er en effektiv metode tett samhandling med designere og annen fagkompetanse utenfor virksomheten sammen med virksomhetens egen fagkompetanse tilfører et utenfra og inn-perspektiv som vil være nyttig når nye løsninger og arbeidsmåter skal gjennomføres.

En spennende kompetansearena med mange muligheter

Egde Consulting ønsker å bli bedre kjent med Agder sitt næringsliv vest for Kristiansand. Vår misjon er å forene mennesker og teknologi for å skape varige verdier for virksomheter og samfunn.  Sammen utvider vi horisonten for hvordan teknologi kan bidra til at virksomheter lykkes.

SKAP er en kompetansearena hvor Næringshagen, elever fra SKAP Kreativ Folkehøyskole og næringsliv jobber sammen for å løse problemstillinger gjennom designdrevet innovasjon er akkurat slik vi ønsker å samarbeide med våre partnere. Vi synes det er ekstra spennende med muligheten for samarbeid mellom næringsliv og elevene. Vi kan alle lære av hverandre og denne type arenaer er veldig gode møteplasser for å løse krevende problemstillinger, sier Gisle Stavland, leder for salg og forretningsutvikling i Egde Consulting.

Ønsker du å utforske hvordan din virksomhet kan anvende designdrevet innovasjon, ta kontakt med Lindesnesregionens Næringshage  eller Egde Consulting.

#SKAPfhs #næringshage #folkehøyskole #lindesnesregionen #innovasjon #kreativitet #designdrevetinnovasjon #designthinking #egde #egdeconsulting