Skip to main content

Egde arrangementer under Arendalsuka

Egde Consulting er medarrangør av flere arrangementer under Arendalsuka.

Digital modenhet – fra ambisjon til realitet.

Tirsdag 13/8 2019 08:00 – 10:00

Arrangør: Egde Consulting AS, Devoteam Fornebu Consulting AS

Det skjer mye positivt innen digitalisering av offentlig sektor i Norge. Vi ser dog at det er forskjeller mellom stat og kommune/fylkeskommune, og at ambisjonene ofte er større en det realitetene faktisk er. To kommuner, Bærum og Nye Kristiansand, og to fylkeskommuner, Viken og Finnmark, vil dele sine tanker. De vil sette fokus på digital status i utvalgte kommunale virksomheter, hva som gjøres konkret innen området, hvilke planer er det for ytterligere utvikling samt utfordringer/muligheter og hvilke gevinster digitalisering kan gi. Seminaret avsluttet med en paneldebatt.

Medvirkende:

 • Anne-Cathrine Larsen, Assisterende fylkesrådmann, Finnmark fylkeskommune
 • Camilla Dunsæd, Prosjektleder og ny Rådmann, Nye Kristiansand kommune
 • Anders S. Sørby, Digitaliseringsdirektør, Nye Viken fylkeskommune
 • Bente Rudrud Herdlevær, Kommunaldirektør for organisasjon, styring og utvikling, Bærum kommune
 • Kari Størksen, Seniorrådgiver, Devoteam Fornebu Consulting AS
 • Jøran Bøch, Daglig leder, Egde Consulting AS

Dette er et frokostseminar og det serveres frokost fra 0800. Vel møtt!

Les mer om arrangementet og Arendalsuka her

Sannheten om praktisk kunstig intelligens i helse

Onsdag 14. august kl. 08:30 – 11:30

Arrangør: Aust-Agder Fylkeskommune, Sørlandet sykehus HF, Digin, Egde Consulting AS, ehelsealliansen, Universitetet i Agder.

Kunstig intelligens er i ferd med å endre helsesektoren. Tilgang til store mengder helsedata åpner for muligheter til å tilby personifiserte helsetjenester på nye måter. E-helsealliansen v/ Sørlandet Sykehus, Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR) v/Universitetet i Agder, Digin, Aust-Agder fylkeskommune og Egde Consulting setter fokus på mulighetene med bruk av kunstig i helsesektoren.

Morten Goodwin fra CAIR belyser dagens og fremtidens muligheter for bruk av teknologi.

Vi inviterer sentrale aktører til faglige innlegg og debatt omkring den nasjonale stategien for bruk av kunstig intelligens og behovet for tilgang på data for å fremme befolkningshelse.

Medvirkende

 • Morten Goodwin, Assisterende leder, UiA

Les mer om arrangementet og Arendalsuka her

En god pasientreise – på pasientens eller helsevesenets premisser?

Onsdag 14/8 2019 10:30 – 13:00

Arrangør: Egde Consulting AS, Devoteam Fornebu Consulting

Hva skal vi gjøre for at pasienten faktisk kommer i sentrum? Holder det med innovasjon og ny teknologi eller må det sterkere krutt til?

Vi samler et panel som setter pasienten i fokus. De vil dele sine historier og erfaringer på hvordan vi lykkes med gode pasientopplevelser. En «ekte» pasient forteller om sitt møte med helsevesenet. Hvordan blir pasienten helsevesenets VIP kunde? Det vil bli innlegg og paneldebatt

Medvirkende

 • Andreas Stensvold, Avd.sjef, Sykehuset Østfold
 • Randi Eikeland, Nevrolog og leder, Flåttsenteret
 • Terje Gårdsmoen, Senior konsulent, Devoteam
 • Karianne Øydegard Ormseth, Senior konsulent, Egde Consulting
 • Ann-Elisabeth Ludvigsen, Leder e-helse og offentlig sektor, Egde Consulting

Les mer om arrangementet og om Arendalsuka her

digitalisering, Innovasjon, kompetanse