Skip to main content

Beredskapsplanlegging og krisehåndtering

Vi ser i disse dager skjerpet oppmerksomhet knyttet til beredskap og krisehåndtering hos våre kunder grunnet spredningen av coronavirus. Krisehåndtering og beredskapsplanlegging er viktigere enn noen gang. Ikke undervurder verdien av trygg håndtering og god kommunikasjon i en krise, eller å være godt forberedt allerede før krisen inntreffer.

Egde er tilstede for å støtte virksomheter i krisesituasjoner med vår spisskompetanse. Vi hjelper med beredskapsplanlegging basert på en proaktiv metode, slik at man evner å iverksette de riktige tiltakene før omstendighetene tvinger en til å gjøre det. Vi sørger for en god digital fasilitering, tilrettelagt for ledelsen som gjerne sitter spredt og desentralisert.

Noen nøkkelområder vi adresserer er:

  • Risiko og Sårbarhetsvurdering – En viktig del av beredskapsplanlegging er å kartlegge hvilke risikoer som truer arbeidsplassen din
  • Grunnleggende prinsipper for beredskapsplanlegging og krisehåndtering
    • Hvordan etablerer du beredskap- og kriseorganisasjon
    • Hvordan skriver du en god beredskapsplan
    • Slik lager du tiltakskort
  • Kontinuitetsplanlegging – Hvordan planlegge for kontinuitet og opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt fravær

Kontakt oss om dere trenger støtte.

Helene Holte, tlf. 99275167 eller på e-post: helene.holte@egdeconsulting.no

Beredskapsplanlegging, krisehåndtering