Skip to main content
Avfall Sør og Egde Consulting

Avfall Sør velger Egde Consulting som sin samarbeidspartner

Vi i Egde er svært stolte over at Avfall Sør velger oss som sin IKT-rådgiver.

I første omgang handler det om å utarbeide en IT- og digitaliseringsstrategi som skal bistå med å strømlinjeforme og effektivisere driften. I tillegg er det viktig at strategien understøtter de forretningsmessige målene Avfall Sør har satt, og ikke minst de behov innbyggerne har for fremtidige bedre og flere tjenester ved hjelp av moderne teknologiske løsninger.

«Dette er et spennende oppdrag for oss i Egde av flere grunner» sier leder for salg og forretningsutvikling i Egde, Gisle Stavland. «For det første representerer Avfall Sør en bransje det vil skje mye i fremover. Det er et økende fokus i samfunnet knyttet til miljø og bærekraft, og renovasjonsbransjen har en viktig rolle her. Det å anvende teknologi til å løse utfordringene og utnytte mulighetene er spennende. Når Avfall Sør i tillegg har en ledelse og en organisasjon som forstår dette og er motiverte til å tenke nytt, gjør at vi også er motiverte og engasjerte for å bidra til at de lykkes.

Denne avtalen er også et resultat av en økt satsning innen strategisk rådgivning i Egde. Vi utvider våre kompetanse- og tjenesteområder til å bistå virksomheter med forretningsutvikling knyttet til digitalisering, endringsledelse, organisasjonsutvikling og kontinuerlig forbedring. Egdeteamet som skal utføre oppdraget er Kjetil Nyhus, Henrik Lien og Eivind Askland.»

Administrerende direktør i Avfall Sør Hans Georg Høgevoll-Garstad uttdyper:

«Avfall Sør er veldig fornøyde med at vi nå inngår en rammeavtale med Egde Consulting for å være vår IKT-rådgiver og utvikle en grundig og god strategi for IT- og digitaliseringsarbeidet i selskapet de neste årene. Både Avfall Sør og renovasjonsbransjen for øvrig står ovenfor store utfordringer knyttet til strenge og nye krav fra EU for å øke sortering og gjenvinningsgraden i bransjen. Samtidig går den digitale utviklingen rundt oss i et høyt tempo og det er sentralt for Avfall Sør at vi skal kunne fortsette å levere kostnadseffektive og gode tjenester for innbyggerne våre også i fremtiden.

Ved valg av valg av leverandør la Avfall Sør stor vekt på at vår samarbeidspartner kunne tilby dyktige konsulenter med høy og bred relevant kompetanse, et godt løsningsforslag tilpasset Avfall Sør, samt dokumenterte resultater fra andre sammenlignbare prosjekter. Egde Consulting leverte et meget omfattende og godt dokumentert tilbud som gjør at vi i Avfall Sør føler oss trygge på at vi nå får den riktige partneren til å bistå selskapet de nærmeste årene.

At Egde er et lokalt eid og driftet selskap på Sørlandet er ekstra inspirerende for Avfall Sør, og viser at regionen vår har gode forutsetninger for å hevde seg godt også i fremtiden.»

Dette blir spennende!

agder