Skip to main content
Illustrasjon av person som skriver på nett.

Syv tips til hvordan du skriver tekst som fanger oppmerksomhet på nett

Illustrasjon: Freepik.com

Internett består av utømmelige mengder informasjon, og det er hele tiden en kamp om å fange oppmerksomheten. Visste du at vi i gjennomsnitt bare leser 20-28% av ordene i en artikkel på nett? Vi foretrekker å skumlese fremfor å lese hvert eneste ord. Det er mange faktorer som spiller inn: vi blir lett distrahert, leser ofte på små skjermer, er på farten og befinner oss situasjoner som gjør det vanskelig å konsentrere seg. 

Å skrive gode tekster på nett krever derfor en litt annen tilnærming enn andre tekster. Hvordan kan du bygge opp en god og lettlest tekst, og hvordan sikredu at budskapet kommer frem? Heldigvis finnes det gode svar og tips som gjør dette enklere. Det er nemlig ikke så mye som skal tilVi gir deg syv tips til hvordan du skriver tekst som fanger oppmerksomhet på nett. 

1) Bruk et klart og tydelig språk 

Et klart og tydelig språk er svært viktig for brukeropplevelsenHar du hørt om klarspråk? Med det menes et korrekt, klart og brukertilpasset språk. Det er når mottakeren:  

 • raskt finner den informasjonen de trenger  
 • forstår det de finner   
 • kan bruke det de finner til å gjøre det de skal 

Et klart og tydelig språk minsker avstanden mellom den som skriver og den som leser. Det reduserer usikkerhetskaper tillit og bidrar til like muligheter for alle – uavhengig av kunnskapsnivå og språklige forutsetninger. En god start er derfor å sette deg et mål om å skrive klart og tydelig. 

2) Vær bevisst på hvem du skriver til og hvorfor  

For å fange oppmerksomheten og lage gode tekster må innholdet være tilpasset leseren. Det er viktig å være bevisst på hvem du skriver til og hvorfor. Hvilke forutsetninger har leseren og hva er tekstens formål?  

Ikke glem at det er mennesker du skriver til. Mange er for seriøse og kjedelige i sin kommunikasjonTilpass teksten til leseren, og tillat å ha en uformell tone med mindre det krasjer helt med innholdetHenvend deg gjerne direkte gjennom å bruke ord som “du”, “deg” og “vi”. Det treffer mye bedre! 

3Velg et relevant tema 

Husk at det er leseren du skal appellere til, ikke deg selv. Er temaet ditt aktuelt, og gir det svarene leseren er ute etter? Noen ganger kan dette være vanskelig å vite. Det kan være lurt å søke inspirasjon til tema i fagblogger, nettsteder, tidsskrifter eller aviser som du tror leserne dine er opptatt av. Velg et emne og se om du kan tilføre noe eller belyse dette på en ny måteKan det være noe som ikke er blitt sagt tidligere eller noe leserne burde få vite mer om? 

4Si det viktigste først  

Den viktigste informasjonen må komme først. Tenk etter – hva fanger din egen oppmerksomhet i mylderet av artikler på nett? Klarer din artikkel å skille seg ut? Gir den interessante perspektiver tidlig nok til å skape interesse og nysgjerrighet hos leseren? 

Det er fort gjort å undervurdere betydningen av de første ordene vi skriver, men det er her leseren raskt gjør sine første antakelser. Sørg derfor for å få frem det viktigste først.  

5Lag en god struktur 

Vi har det ofte travelt når vi leser på nett, og vi blir lett distrahert. Altfor ofte blir artikler på nett for lange, dårlig strukturert og slitsomme å lese. I snitt leser vi bare 20-28% av teksten på en side (NN Group). Vi leser gjerne første avsnittene, før vi begynner å skanne teksten nedover etter det vi finner interessant i stedet for å lese ord for ord

Viktige elementer for skumlesing er: 

 • Titler 
 • Undertitler 
 • Korte avsnitt 
 • Uthevede ord 
 • Punktlister 
 • Lenker 

En god struktur er viktig! Titler og undertitler skal fortelle hva teksten handler om og skape forventningDisse er det viktig å lage gode og beskrivende, slik at leseren raskt forstår innholdet og kan vurdere om det er verdt å lese.

6) Kvitt deg med komplisert språk

Det er fort gjort å glemme hvem vi skriver til og hvilke forventninger vi stiller til mottakerens ordforråd. Av og til bruker vi altfor lange og tunge setninger, gjerne krydret med vanskelige uttrykk. Da er det ikke enkelt å være leser, og viljen til å fullføre blir tilsvarende mindre. Det er lurt å bryte opp lange setninger og sette punktum oftere.

Av og til må du kanskje bruke faguttrykk, fremmedord og forkortelser. Da må du også forklare hva de betyr. Men ikke bruk komplisert fagspråk som målgruppen ikke er kjent med. Spør deg selv om faguttrykk og begreper i teksten er noe leserne dine faktisk har forutsetning for å forstå. Likevel, ikke alle tekster kan være helt fri for fagspråk. Det er leserens forutsetninger og tekstens formål som bør avgjøre hva som er: 

 • relevant innhold 
 • god struktur 
 • beskrivende titler
 • klare setninger 
 • riktige ord
 • passende stilnivå

7) Ta alltid en siste sjekk 

Du satt deg et mål om at du skal skrive enkelt og konkret. Da er det viktig å ta en siste sjekk før teksten publiseres. Les gjennom flere ganger, både inni deg og høyt. Hvordan høres det ut da? Kanskje får du en aha-opplevelse? Du kan også sjekke tekstens lesbarhetsindeks. Det er et verktøy som kan brukes for å få en oppfatning av hvor lett eller vanskelig en tekst er å lese. 

Dette vil kunne hjelpe deg med å finne skrivefeil, overflødig tekst og tunge formuleringer som bør skrives om. Det skader heller ikke å spørre om en venn eller kollega kan se over og gi tilbakemelding. 

Klart og tydelig språk lønner seg 

Klart og tydelig språk lønner seg. Det forenkler kommunikasjonen og er en viktig del av brukeropplevelsen. Det er med på å skape tillit og bidrar til at leserne raskt finner det de trenger, forstår det de finner, og kan bruke det de finner, til å gjøre det de skal.

Klart og tydelig språk betyr likevel ikke at språket skal forenkles for enhver pris. Det handler om å forenkle der det er mulig, uten å fordumme eller bruke et fattigere språk. Offentlig sektor har de siste årene hatt en stor satsing på dette, og Digitaliseringsdirektoratet har blant annet utviklet et gratis nettkurs i klarspråk. 

I Egde er vi syv personer som jobber med brukeropplevelser. Klart og tydelig språk i digitale løsninger er en viktig del av vårt arbeid. Trenger din virksomhet hjelp til å utforme innhold eller løsninger som setter bruker og brukeropplevelse i sentrum? Kontakt gjerne oss i Egde for en hyggelig prat! 

brukeropplevelse, design, kommunikasjon