Skip to main content

PRINCE2® Practitioner – Blended learning

Om PRINCE2®

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments 2) er en internasjonal, anerkjent og skalerbar prosjektledelsesmetodikk som er blitt en global standard for styring av alle typer prosjekter. PRINCE2® er en etablert og utprøvd ”beste praksis” i prosjektledelse. PRINCE2®-metodikken består av følgende elementer: Prinsipper, Temaer og Prosesser.

PRINCE2® er bransje uavhengig og gir et solid fortrinn innen prosjektledelse.

Sertifiseringen

Sertifiseringen i Foundation & Practitioner retter seg hovedsakelig mot personer med prosjektansvar slik som prosjekteiere og prosjektledere.

Foundation gir en god basis for prosjektarbeid og -ledelse med PRINCE2®. Dette gir deg en forståelse for roller, ansvarsområder og anvendelse av metoden.

Practitioner går på praktisk anvendelse av PRINCE2® samt metodens prosesser, bestanddeler og teknikker.

Gjennomføring og opplegg

Sertifiseringen gjennomføres som e-læring, selvstudie og i studiegrupper. Egde Consulting har et samarbeid med ILX Group, som er et autorisert sertifiseringsorgan og har en av markedets beste e-læringsportaler.

Følgende inngår i Egde Consultings opplegg for sertifisering i PRINCE2® Foundation & Practitioner:

  • Studiegrupper (inkl. fasilitator) i våre lokaler på kveldstid, 4 ganger pr. sertifiseringsløp
  • Lett måltid før studiegruppen starter
  • PRINCE2® bok «Managing Successful Projects with PRINCE2®»
  • Eksamensavgift til ILX Group
  • Tilgang til ILX e-læringsportal
  • Eksamen i Egde Consulting sine lokaler inkl. godkjent eksamensvakt
  • Utover dette er det full fleksibilitet til å studere når og hvor en vil

Før oppstart vil Egde Consulting sende deltakerne kursboken «Managing Successful Projects with PRINCE2®». På denne måten får man anledning til å forberede seg før sertifiseringsløpet starter.

Sertifiseringsplan og -perioder 2017

Sertifisering Påmeldingsfrist Oppstartsdato Eksamensdato
Foundation 26.03.2017 18.04.2017* 11.05.2017
Practitioner 07.05.2017 23.05.2017* 15.06.2017
Foundation 15.08.2017 05.09.2017* 28.09.2017
Practitioner 12.09.2017 03.10.2017* 26.10.2017
Foundation 17.10.2017 07.11.2017* 30.11.2017

 

*Samlinger vil være på tirsdager mellom oppstartsdato og eksamensdato.

Pris

Prisen er pr. deltager og inkluderer det som er beskrevet under gjennomføring og opplegg.

Sertifisering Pris pr. deltaker
Foundation 9 500.-
Practitioner 10 000.-
Foundation & Practitioner 15 000.-

 

Påmelding

Påmelding må skje senest innen fristen som er angitt i sertifiseringsplan- og perioder slik at tilganger, bøker etc. blir bestilt og er tilgjengelig i god tid før oppstart. Påmeldingen er bindende.

Påmelding sendes til, e-post: kurs@egdeconsulting.no. Husk å merke påmelding med hvilken sertifisering det gjelder, periode, navn på deltageren(e) og fakturaadresse.

Om du skulle ha noen spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med Chris-Andre Johansen på e-post chris-andre.johansen@egdeconsulting.no eller telefon +47 46 94 00 07.

PRINCE2® i egen virksomhet

Egde Consulting har erfaring med innføring av PRINCE2® som felles prosjektstandard i virksomheter og kan bidra i alt fra behovsgjennomgang og tilpasning til praktisk tilrettelegging med blant annet malverk og gode tips og triks fra erfarne PRINCE2®-konsulenter. Om det ønskes metodikken implementert som en del av eget intranett er det noe Egde Consulting også kan bistå med.

Egde Consulting tilbyr dette som et prosjekt basert på PRINCE2® slik at det også blir kunnskapsoverføring i en slik implementering.

Ta kontakt med salgsansvarlig, Gisle Stavland, for mer informasjon eller avtale et uforpliktende møte på telefon 90548313 eller e-post: Gisle.Stavland@egdeconsulting.no.

 

PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of Axelos Limited. All rights reserved.The PRINCE2 courses on this page are offered by ILX Group ATO of Axelos Limited.