Skip to main content

NASJONALT TESTSENTER FOR VELFERDSTEKNOLOGI – STORE MULIGHETER FOR BEDRIFTER OG KOMMUNER

Om arrangementet

Det er et stort behov for sentre og digital infrastruktur der bedrifter og kommuner kan teste, simulere eller visualisere ny teknologi, produksjon/tjeneste proses­ser og produkter. Dette er en naturlig del av transformasjonen til en ny digitaliseringsepoke, hvor prosesser og produkter blir stadig mer avanserte, og hvor tilkobling (connectivity) og digitalisering nå integreres i alle deler av verdikjeden.

I dette arrangement vil Norwegian Smart Care Cluster med partnere lansere sitt nye konsept for et nasjonalt testsenter for velferdsteknologi.

Program:

Frokostservering  fra kl 08:30

09:00-09:05: Velkommen v/Konferansier Otto Isaksen, leder Digin

09:05- 0915: Hvordan endres helsetjenestene med e-Helse og velferdsteknologi? Jøran Bøch, daglig leder Egde Consulting.

09:15-09:40: Utprøving av velferdsteknologi i norske kommuner – hva har vi erfart så langt? v/  Jon Helge Andersen, programleder for Nasjonalt velferdsteknologiprogram, Direktoratet for e-helse

09:40-10:00: Testsenter – viktigheten for norsk industri å få opp gode testsentre. Mona Skaret, Innovasjon Norge, Direktør vekstbedrifter og klynger

10:00-10:10: From Drammen vith Love – hvordan bidrar et nasjonalt test-center til at kan lykkes med eksport av norsk-utviklete løsninger. Kirsti Kierulf, administrerende direktør Caretech AS

Pause  10 minutter

10:20-10:30: Norwegian Smart Care Lab – en virtuell nasjonal inngangsport til testtjenester. Arild Kristensen, Leder Norwegian Smart Care Cluster

10:30- 10:45: I4Helse – Et testsenter for helseinnovasjon.  Stephen Seiler, viserektor Universitetet i Agder

10:45- 11:00:  Hvordan teste velferdsteknologi og e-helseprodukter i praksis.  Egde Consulting AS

11:00-11:20: Innovasjon, velferdsteknologi og testlab. Hege Stokke, Healthcare client executive, IBM

11:20: Oppsummering

Medvirkende:
  • Jon Helge Andersen, Programleder for Nasjonalt velferdsteknologiprogram, Direktoratet for e-helse
  • Mona Skaret, Direktør vekstbedrifter og klynger, Innovasjon Norge,
  • Stephen Seiler, Viserektor, Universitetet i Agder
  • Kirsti Kierulf, Administrerende direktør, Caretech AS
  • Hege Stokke, Healthcare client executive, IBM Norge
  • Arild Kristensen, Leder, Norwegian Smart Care Cluster
  • Jøran Bøch, Daglig Leder, Egde Consulting
  • Otto Isaksen, Prosjektleder, Digin
  • Ann-Elisabeth Ludvigsen, Leder ehelse og offentlig sektor, Egde Consulting
Servering: Ja

Arrangører: Egde Consulting AS, Norwegian Smart Care Cluster, Digin

Kontaktperson: Ann-Elisabeth Ludvigsen, Leder e-Helse og offentlig sektor, Egde Consulting AS, 91537782annl@egdeconsulting.no