Skip to main content
mechatronics innovation lab_Egde Consulting

MIL – Mechatronics Innovation Lab

MIL blir et verdensledende senter for innovasjon, demonstrering pilotering og teknologikvalifisering innen en rekke fagområder.

MIL er en del av den nasjonale infrastrukturen for pilot-testing og eksperimentell utvikling av produkter, systemer og tjenester. Mekatronikk kan brukes til nesten alt, fra fiskeindustrien, medisinsk industri til prosses.

Formålet for MIL er å styrke industriens innovasjonsevne ved å tilby både test og demonstrasjons tjenester som ikke finnes i Norge idag. Dette vil redusere tiden fra innovasjon til markedsintroduksjon for nye produkter og teknologier og derved styrke bedriftenes konkurranseevne.

Bernt Inge Øhrn, Daglig leder i MIL, kommer til Næringsforeningen for å fortelle om:

  • Hvorfor MIL
  • Hva er Mekatronikk
    • Hva kan det brukes til
  • Tilrettelegging for endring
  • Høyteknologisk lab
    • Høy kompetanse

 

PRIS:

Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + mva
Ikke-medlemmer: 500,- + mva

Bindende påmelding

Velkommen!