Skip to main content
Hvordan kartlegge din virksomhets kompetanse

Lean Green Belt sertifisering

Green Belt kurset bygger videre på kunnskapen du har tilegnet deg som Lean Yellow Belt sertifisert, og hovedmålet er å gi deltagerne mer kunnskap og en dypere forståelse for LEAN gjennom bruk av flere praktiske øvelser (spill og gruppeoppgaver).

Egde Consulting arrangerer Lean Green Belt sertifisering i våre lokaler i Terje Løvås vei 1, Grimstad. Kurset gjennomføres gjennom en samling à 2 dager med en avsluttende web-basert eksamen. Kurset arrangeres i samarbeid med Lean Consulting.​

Deltakerne skal etter dette kurset kunne bidra som interne prosjektledere og aktive pådrivere i forbedringsinitiativer i egen organisasjon.

I løpet av kurset vil du lære mer om:

  • Lean ledelse og endringsledelse
  • Suksesskriterier for innføring av Lean metodikk og kultur i egen organisasjon
  • Arenaer for kontinuerlig forbedring – Forbedringstavle og tavlemøter
  • Fasilitering av arbeidsgrupper og workshops
  • A3 problem løsning med case​
  • 5S og visuell styring med øvelse
  • Flere Lean verktøy: SMED/Poka yoke/Kanban m.m.
  • Hoshin kanri – Virksomhetsstyring i Lean
  • Praktisk trening i reelle case
  • Gruppearbeid, erfaringsutveksling og diskusjoner

Ved bestått eksamen sertifiseres deltakeren som «Lean Green Belt». Sertifiseringen gir mulighet for senere påbygging til «Lean Black Belt».

Pris: 8700,- eks MVA (for 2 dager) inkluderer kursdokumentasjon, lunsj, drikke og pausemat. Sertifiseringsavgift: 1000,- eks MVA.

Send påmelding med navn, epost, telefonnummer, fakturaadresse, firmanavn og ønsket dato ved å bruke kontaktskjemaet på nettsiden eller ved å sende en epost til kurs@egdeconsulting.no.

Vi har begrenset antall plasser. Påmelding er bindende.

 ​
Påmeldingsfrist: 28. april 2017.

 

Ved spørsmål vennligst kontakt:

Chris-André Johansen
Tlf: 46940007 – Epost: kurs@egdeconsulting.no