Hvordan kartlegge din virksomhets kompetanse

Lean Green Belt sertifisering

Green Belt kurset bygger videre på kunnskapen du har tilegnet deg som Lean Yellow Belt sertifisert, og hovedmålet er å gi deltagerne mer kunnskap og en dypere forståelse for LEAN gjennom bruk av flere praktiske øvelser (spill og gruppeoppgaver).

Egde Consulting arrangerer Lean Green Belt sertifisering i våre lokaler i Terje Løvås vei 1, Grimstad. Kurset gjennomføres gjennom en samling à 2 dager med en avsluttende web-basert eksamen. Kurset arrangeres i samarbeid med Lean Consulting.​

Deltakerne skal etter dette kurset kunne bidra som interne prosjektledere og aktive pådrivere i forbedringsinitiativer i egen organisasjon.

I løpet av kurset vil du lære mer om:

  • Lean ledelse og endringsledelse
  • Suksesskriterier for innføring av Lean metodikk og kultur i egen organisasjon
  • Arenaer for kontinuerlig forbedring – Forbedringstavle og tavlemøter
  • Fasilitering av arbeidsgrupper og workshops
  • A3 problem løsning med case​
  • 5S og visuell styring med øvelse
  • Flere Lean verktøy: SMED/Poka yoke/Kanban m.m.
  • Hoshin kanri – Virksomhetsstyring i Lean
  • Praktisk trening i reelle case
  • Gruppearbeid, erfaringsutveksling og diskusjoner

Ved bestått eksamen sertifiseres deltakeren som «Lean Green Belt». Sertifiseringen gir mulighet for senere påbygging til «Lean Black Belt».

Pris: 8700,- eks MVA (for 2 dager) inkluderer kursdokumentasjon, lunsj, drikke og pausemat. Sertifiseringsavgift: 1000,- eks MVA.

Send påmelding med navn, epost, telefonnummer, fakturaadresse, firmanavn og ønsket dato ved å bruke kontaktskjemaet på nettsiden eller ved å sende en epost til kurs@egdeconsulting.no.

Vi har begrenset antall plasser. Påmelding er bindende.

 

Ved spørsmål vennligst kontakt:

Chris-André Johansen
Tlf: 46940007 – Epost: kurs@egdeconsulting.no