Skip to main content

Den store pengedagen

Kom til Den store pengedagen 1. februar og lær hvordan DIN BEDRIFT kan få finansiering.

Den store pengedagen er et samarbeid mellom NHO Agder, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Sørlandets Europakontor og Regionale Forskningsfond Agder.

Dette er femte gangen Den store pengedagen arrangeres på Agder. Arrangementet har koblet over 150 bedrifter sammen med det offentlige virkemiddelapparatet.

Arrangementet er gratis, og du får blant annet muligheten til å møte:

 • Innovasjon Norge
 • Forskningsrådet og Skattefunn
 • Regionalt forskningsfond Agder
 • Sørlandets Europakontor
 • Sørlandets kompetansefond
 • Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
 • Sparebanken Sør
 • DNB
 • Danske Bank
 • Innoventus sør
 • Connect Sørlandet
 • Investinor