Skip to main content

Viktigste teknologitrender fra Web Summit 2018

Etter 3 dager på verdens største tech-konferanse, Web Summit i Lisboa, kommer vi hjem med mye ny innsikt og en bedre forståelse av hvor den teknologiske utviklingen er i dag.

Vi ser tre overordnede globale fokusområder;

 • Utvikling av nye teknologier
 • En samlet sømløs digital verden
 • Hvordan teknologi endrer samfunnet.

Det er på den ene siden imponerende å se hvor langt vi er kommet i utviklingen av de ulike teknologiene som AI, Utvidet Realitet (AR/VR), robot teknologi og skytjenester. Men samtidig ser vi at den praktiske anvendelsen av disse teknologiene er langt ifra så utviklet som det hele tiden fremstår i media.

For at teknologien skal bidra til å skape store samfunnsmessige og forretningsmessige verdier, er vi avhengig av å få til sømløse og sikre koplinger gjennom hele verdikjeder. Her ser vi en stor global innsats, hvor det jobbes med å skapes en overordnet standard for sømløs koplinger av teknologier, overhaling og endringer av dagens internett samt gode regulatoriske strukturer.

Det var interessant å se hvordan ledende bedrifter i samarbeid med start-ups utvikler nye produkter og tjenester som vil bli uunnværlig i fremtiden, noe som også var fokuset under Sørveiv Tech for 1 uke siden.

For at virksomheter skal lykkes fremover må man fornye sine tankesett og forretningsmodeller gjennom å etablere sterke, pålitelige partnerskap.

Oppsummert så ble det under konferansen adressert fem teknologiske trender. Dette er trender som muliggjør virksomheter til å utnytte det enorme potensialet av «den intelligente virksomhet» for å skape nye forretningsmuligheter og bidra til å forandre verden som vi kjenner den:

Kunstig intelligens for å gi gevinster og fordeler til virksomheter og samfunn

 • Kunstig intelligens er her og klar til å jobbe sammen med menneskelige kolleger.
 • Bedrifter må omfavne kunstig intelligens og anerkjenne denne teknologien som en partner til sine ansatte.
 • «AI for the good». Ved å benytte kunstig intelligens som et virkemiddel til å skape godhet, rettferdighet og åpenhet, kan bedrifter skape et samarbeidende, kraftig nytt medlem av arbeidsstyrken.

Utvidet virkelighet- slutten på avstander

 • Teknologien fører til radikale endringer i hvordan vi mennesker forholder oss til hverandre, til informasjon vi trenger og opplevelser vi ønsker.
 • Utvidet virkelighet (XR) kan eliminere problemer og utfordringer på helt nye måter enn vi noen gang har sett tidligere.
 • Eksperimentering og testing med nye teknologier i dag kan legge grunnlaget for å transformere hele næringer i morgen.

Datakvalitet – viktigheten av å kunne stole på data

 • Data er livsnerven i «den intelligente virksomhet». For å være konkurransedyktig i et globaliserende marked er man avhengig av live og presis informasjon.
 • Dårlig datakvalitet er alvorlig og en bekymring som alle virksomheter og organisasjoner må adressere.
 • Virksomheter må ta i bruk verktøy og ny kompetanse for å bekjempe sine kritiske utfordringer rundt datakvalitet og enhetlighet i data.

Friksjonsløse virksomheter – teknologi som muliggjør å etablere partnerskap og samarbeide i digitale økosystem

 • Teknologibaserte partnerskap vil drive veksten i dagens digitale økonomi.
 • Tradisjonelle forretningssystemer er ikke bygget for å støtte dette i stor skala.
 • Virksomheter må transformeres og ta i bruk ny teknologi for å kunne være en del av partnerskapene.

«Internet of Thinking»

 • Vår fysiske verden forvandler seg til intelligente miljøer.
 • Nåværende IT-arkitekturer er ikke designet for å støtte konseptet om «intelligens overalt».
 • Fokus på transformasjon av underliggende arkitektur vil gi virksomheter mulighet til å bygge og benytte et Internet of Thinking for å kunne være konkurransedyktige

Innovasjon, Teknologi