Skip to main content
Pollen i solskinn under Arendalsuka

Vi gleder oss til Arendalsuka 2021

Arendalsuka nærmer seg med stormskritt, og vi i Egde gleder oss til endelig å treffe mennesker i denne fantastiske og viktige settingen som Arendalsuka er. Sammen med våre partnere har vi i år engasjert oss mer enn noensinne i å sette fokus på noen av av de mest tidsaktuelle temaene som berører oss alle. Vi har invitert noen av Norges ledende fagmiljøer og virksomheter til å dele sin kunnskap om tre temaer som vi alle er opptatt av; samferdsel, helse og teknologi.

NB! På grunn av pandemien og av hensyn til smittevern er det kun 50 plasser for hvert av arrangementene (ingen påmelding).

Onsdag 18. august kl. 08:00 – 10:00

Det nye arbeidslivet – har vi raskt nok bredbånd utenfor bysentrum?

Hvor dårlig jobb gjør du med dårlig bredbåndstilgang? Barn, ungdom, voksne har alle fått erfare hvor viktig bredbånd har vært de siste årene. Vi kan jobbe, studere, lære fra hvor som helst – så lenge vi har godt bredbånd. Men har vi raskt nok bredbånd utenfor bysentrum?

 • Vil arbeidssted være viktig i det nye arbeidslivet?
 • Påvirker bredbånd hvor flink du blir oppfattet i jobben?
 • Vil effektiv bredbåndsutbygging være premissgiver for distriktspolitikk?

Vi samler de klokeste hodene og inviterer til en lærerik og høyaktuell samtale på Thon Hotel Arendal onsdag 08:00 – 10:00 under Arendalsuka.

Program

08:00-08:15: Mingling, frokostservering

08:15-09:15: Innledninger

 • Velkommen v/ Gisle Stavland, Egde og Alexander Salveson Nosssum, Norkart.
 • Hvorfor er ekomportalen viktig etter en pandemi med remote-work?, Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
 • Tiltrekningskraft i distriktene – hva påvirker dette etter en pandemi? Liv Øyulvstad, Næringssjef – Kvinesdal kommune.
 • Remote-work – den nye normalen eller en døgnflue? Ole Henrik Golf, Coworx Mandal.

09:15-09:45: Samtale og diskusjon.

 • Samtaleledere: Gisle Stavland, Egde og Alexander Salveson Nossum, Norkart.

09:45 – 10:00: Mingling

Medvirkende
 • Liv Øyulvstad, Næringssjef, Kvinesdal kommune
 • Ole Henrik Golf, Daglig leder, Coworx Mandal
 • Gisle Stavland, Leder salg og forretningsutvikling, Egde
 • Alexander Salveson Nossum, Innovasjon og digitaliseringsansvarlig, Norkart

Arrangører: Norkart og Egde

Se oppdatert program og informasjon på Arendalsuka 2021


Onsdag 18. august kl. 14:00 – 15:30

Hva forventer selvkjørende kjøretøy på vegne av fremtidens trafikanter – hvor er vi og hva gjør vi?

Vi løfter vi frem et av de mest tidsaktuelle temaene som berører og engasjerer de fleste av oss

Program

Hvordan vil samferdselen utvikle seg de neste årene med den enorme utviklingen vi ser i det grønne skiftet med tilhørende teknologi og digitalisering i form av «smarte veier» og «intelligente/autonome kjøretøy»?

Vi samler representanter for trafikantene, ledere i Statens Vegvesen og Nye Veier som utbyggere, forvaltere av infrastrukturen, og politisk ledelse for å sette debattere dette.

 • Hvordan ser fremtiden ut – om 5-10 år – hvor vi har en betydelig større andel av selvkjørende kjøretøy og «smarte veier»?
  • Hva slags rolle vil kjøretøyene ha knyttet til trafikantens behov for å komme «sikkert frem» og «frem til rett tid»?
 • Hvilke muligheter og utfordringer ser vi knyttet til en effektiv forvaltning, hvor deling av store datamengder av høy kvalitet er en forutsetning.
  • Hvordan ser økosystemet ut? Hvem gjør hva? Hva har hvem kontroll over?
  • Hvordan jobber bilprodusentene, Statens Vegvesen, Nye Veier, Fylkeskommunene og andre aktører ift målbildet?.
  • Hvilke premisser gjelder for økt samhandling? Er det behov for å endre av noen av premissene?  Hva pågår av initiativer?

Vi tar debatten!

Medvirkende
 • Christina Bu, Generalsekretær, Norsk elbilforening
 • Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens vegvesen
 • Finn Aasmund Hobbesland, Direktør, planlegging og drift, Nye Veier
 • Stig Skjørstad, Administrerende direktør, Norges Automobilforbund (NAF)

Arrangører: Devoteam Fornebu Consulting og Egde

Se oppdatert program og informasjon på Arendalsuka 2021


Torsdag 19. august, kl. 10:00 – 12:00

Kan kunstig intelligens, sensorteknologi og helsedata redde liv?

Vi setter søkelys på selvmordsforebygging og hvordan vi kan bidra gjennom teknologi, forskning og nye løsninger. Tallene viser at opp mot 6000 hvert år forsøker å ta sitt eget liv i Norge. Tallet på selvmord er ca. 600 og av disse har halvparten vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten.  Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord  peker på at en null- visjon. Spørsmålet er da hva som skal til for å nå denne visjonen.

Spørsmålet og angrepsvinkelen dette seminaret setter søkelyset på er om og hvordan det er mulig å dra nytte av kunstig intelligens og videre hvordan avansert sensorteknologi kan bidra. Neste spørsmål blir om det er mulig å tolke hvordan endringer i adferd kan utløse en «varsko/alarm» og forstå og ta i bruk denne kunnskapen til å endre praksis for personer/pasienter som er innlagt eller under behandling i spesialisthelsetjenesten. Det vi spør om er hvordan skape noe nytt, hvordan sikre at det nye blir nyttig og sist hva skal til for at nye løsninger nyttiggjøres på systemnivå.

Program

 • 10:00-10:05:  Velkommen  Inger Holen, Daglig leder I4Helse
 • 10:05-10:15:  Historiefortelling  Borghild ?, pårørende til selvmordskandidat.
 • 10:15-10:30:  Stay Safe , Oddvar Sæther , Ekspert rådgiver SSHF
 • 10:30-10:40  Ting å huske på når man utvikler teknologi for helse?  Ann-Elisabeth Ludvigsen, leder e-helse og offentlig sektor i Egde Consulting
 • 10:40-10:55  Kunstig intelligens blir stadig enklere og kraftigere. Hvorfor ser vi knapt innovasjon for helse?  Morten Goodwin, Professor og nestleder CAIR
 • 10:55-11:05  Pause med mingling
 • 11:05-11:20:  Bruk av helsedata   Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør Helsedata, Direktoratet for e-helse
 • 11:25-11:30 : Innlegg   Leonora Bergsjø   – Associate Professor Høyskolen i Østfold
 • 11:30-11:40 : innlegg
 • 11:40-12:00:  Paneldebatt ledes av  Arild Kristensen, daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster
Medvirkende
 • Oddvar Sæther, ekspert rådgiver, Sørlandet Sykehus HF
 • Inger Holen, Daglig leder, I4Helse AS
 • Morten Goodwin, Professor, Universitetet i Agder
 • Leonora Bergsjø, Associate Professor, Høyskolen i Østfold
 • Håvard Kolle Riis, Avdelingsleder, Direktoratet for e-helse
 • Ann-Elisabeth Ludvigsen, Leder e-helse og off.sektor, Egde Consulting AS

Arrangører: I4Helse og Egde

Se oppdatert program og informasjon på Arendalsuka.no